Grön tankesmedja får god akustik med Troldtekt designlösningar

3:e jun. 2019

Troldtekt AB har ingått ett samarbete med den gröna tankesmedjan Fores, som i Sverige bygger broar mellan politiker, näringsliv och forskning inom hållbarhet. Enligt vd i Fores, Mattias Goldmann, matchar Troldtekts akustiktak och -väggar tankesmedjans filosofi.

I så väl den offentliga debatten som på konferenser, seminarier och i publikationer utmärker sig Fores som en central aktör när det handlar om hållbarhet i Sverige. Som ett led i ett nytt samarbete med Troldtekt har tankesmedjans huvudkontor i Stockholm fått ett flertal designlösningar från Troldtekt monterade i taket och på väggarna. 

Akustikplattor från Troldtekt är gjorda av 100 % naturliga material; trä och cement, och det är noggrant dokumenterat hur lösningarna bidrar till hållbart byggande, bland annat genom den internationellt erkända Cradle to Cradle-certifieringen.

Vid Fores bidrar de nya Troldtekt akustiktaken och -väggarna dels till att skapa en god akustik under de många möten och arrangemang som hålls i lokalerna, dels till att ge stöd åt den berättelse som genomsyrar hela Fores kontor. Här ska allt, från stolar till mattor och tak, signalera hållbarhet, berättar tankesmedjans vd Mattias Goldmann.

– Vi på Fores är imponerade av Troldtekt eftersom man använder gran som växer i Norden och är ett biologiskt råmaterial, eftersom produkten är Cradle to Cradle-certifierad och eftersom Troldtekt till och med använder 100 procent vindkraft i produktionen, berättar Mattias Goldmann i en ny film om samarbetet. 

>> Se filmen om samarbetet mellan Fores och Troldtekt

Troldtekt träullsplattor säkerställer hållbar akustik i grön tankesmedja

Bättre samtal ger bättre beslut

Med kombinationen av många människor i byggnaden, hårda stengolv och stora fönsterpartier finns ett stort behov av god akustik på Fores-kontoret. Och här gör designlösningarna från Troldtekt en markant skillnad. 

Som en del av akustiklösningen har Fores på flera platser i taket fått sin logga CNC-fräst i Troldtekt-plattorna. På så vis blir gästerna alltid påminda om var de är när de lyfter blicken.

– Men det absolut viktigaste är den höga graden av hållbarhet, och att vi med bättre akustik får bättre samtal och därmed bättre beslut, säger Mattias Goldmann.  

I linje med verksamhetsstrategin

För Troldtekt har det varit naturligt att ta möjligheten till ett samarbete med Fores. Vd Peer Leth utvecklar:

– Fores bidrar på ett sakligt och engagerat sätt till att sprida hållbarhet och cirkulär ekonomi, vilket är en central del av vår verksamhetsstrategi. Med samarbetet får vi samtidigt möjlighet att visa upp våra lösningar inför de många opinionsbildare och experter inom hållbarhet som besöker Fores.

Samarbetet med den gröna tankesmedjan är bara ett av de initiativ inom samhällsansvar som Troldtekt har sjösatt i Sverige och Tyskland.

>> Se fler exempel i vår nya CSR-rapport för 2018.   

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sortimentet innehåller även designlösningar som ger akustiktaket karaktär.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – råvarorna i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Sedan 2017 finns Troldtekt även i Sverige, som dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö. Därifrån har vi en nära och direkt dialog med svenska arkitektfirmor.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk  

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J
www.troldtekt.dk

Troldtekt AB
Lagervägen 4B
SE 232 37 Arlöv
www.troldtekt.se

Ladda ner pressmeddelande

Fakta om Troldtekt

Ladda ner CSR-rapport 2018