Så här bygger du hälsosamt och cirkulärt

29:e jun. 2020

Hållbart byggande är på frammarsch, men stora mängder skadliga ämnen i byggmaterial ingår fortfarande i nya och renoverade byggnader. I ett nytt onlinetema från Troldtekt AB kommer experter att ge sin syn på materialhälsa och inomhusklimat – och möjliga lösningar på utmaningarna.

– Inom byggbranschen pratar alla om hållbart byggande, men det är inte många som har koll på vad som finns i byggmaterialen. Byggherrar och arkitekter är inte kemister, så det finns generellt ett behov av större öppenhet om vilka ämnen som ingår.

Så säger arkitekten Martha Lewis, Head of Materials hos danska Henning Larsen Architects och vinnare av det danska priset Personpriset vid Det Bæredygtige Element 2019.

I Danmark, Sverige, Norge och Finland användes bara under 2017 byggmaterial med nästan 112 000 ton ämnen klassificerade som skadliga i Norden och/eller EU (enligt de senaste siffrorna från den nordiska SPIN-databasen). Bara i Danmark var siffran 19 800 ton 2017, medan den var 14 200 ton 2012 och 22 500 ton 2016. En del av fluktuationerna kan bero på varierande aktivitet i byggbranschen. Men summan av kardemumman är att materialhälsa inte har samma fokus som till exempel ventilation, akustik och dagsljus.

– Byggmaterial som innehåller skadliga ämnen kan ofta varken återanvändas i nya byggnader eller malas ner och användas vid tillverkning av nya material. Därför är denna utveckling viktig för den cirkulära ekonomin, fortsätter Martha Lewis.

Byggnader ska vara materialbanker

Intervjun med Martha Lewis ingår i ett nytt onlinetema från Troldtekt AB, som fokuserar på materialhälsa och inomhusklimat i byggnader. Förutom Martha Lewis bidrar bland annat Lisa Elfström, VD på SundaHus. Precis som Martha Lewis arbetar Lisa Elfström och hennes kollegor för att se till att produkterna får materialpass – och att byggnader blir materialbanker. På så sätt kan fastighetsägare veta vilka material som använts var i byggnaden.

– SundaHus gör det enkelt för alla som är involverade i byggprocessen att ta reda på om produkter uppfyller projektets specifika miljökrav och att skapa en ”loggbok” eller materialbank för byggnaden. SundaHus tror att man genom att göra medvetna produktval enklare, så att de inte kräver speciell kunskap eller mycket tid, sänker tröskeln för att det ska hända, förklarar Lisa Elfström bland annat i det nya onlinetemat.

Temat bjuder också på inspiration från nordeuropeiska byggnader som utmärker sig genom att vara dokumenterat sunda – med Troldtekt akustiklösningar som en del av arkitekturen.

Troldtekt arbetar för hälsa och välbefinnande

Troldtekt vill bidra till att skapa hälsosamma miljöer för människor att vistas i. Därför arbetar företaget strategiskt med att stödja FN:s tredje globala mål, ”God hälsa och välbefinnande”.

– Vi har redan kartlagt innehållet i våra produkter, så vi vet att de är hälsosamma för människor. Våra plattor har lång livslängd, och det är viktigt att endast hälsosamma material cirkulerar i byggnader, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

Troldtekt består av naturmaterialen trä och cement, och som en del av Cradle to Cradle-certifieringen har akustikplattorna analyserats noggrant. De ingående komponenterna definieras till så lågt som 100 ppm (antal per miljon).

– I praktiken innebär vårt systematiska arbete med Cradle to Cradle att vi känner till innehållet i våra produkter i detalj och har dokumentation på att de inte innehåller några skadliga ämnen. Cradle to Cradle är mer omfattande än andra certifieringar, som bara ser till listor över vad produkterna inte innehåller. Vi ser detta som en förutsättning för att leverera byggmaterial som är hälsosamma för människor, säger Peer Leth.

Förutom Cradle to Cradle-certifieringen har Troldtekt fått godkännanden och certifieringar inom flera system, bland annat Dansk Indeklima Mærking, tyska Der Blaue Engel och svenska SundaHus.

>> Läs det nya onlinetemat om hälsa och inomhusklimat i byggnader

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är naturmaterialen trä och cement råvarorna i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • 2016 startade Troldtekt det svenska dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk 
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J

Troldtekt AB
Lagervägen 4B
SE 232 37 Arlöv
www.troldtekt.se

Ladda ner pressmeddelande

Fakta om Troldtekt