Press 2021

29:e jun. 2021

Den allmännyttiga bostadssektorn gör en grön omställning

Sverige står inför en renoveringsvåg inom den allmännyttiga bostadssektorn – och den måste vara hållbar. Det finns inspiration att hämta från Danmark, där byggherrar och arkitekter har lång erfarenhet av innovativa, gröna lösningar inom bostadsbyggande.

Läs mer i ett nytt online-tema från Troldtekt AB.

16:e jun. 2021

CSR-rapport 2020

Troldtekt närmar sig 100 procent förnybar energi i den egna fabriken.

97,7 procent av den energi som används för att tillverka Troldtekts akustikplattor kommer nu från förnybara källor. Energiförbrukningen per tillverkad kvadratmeter har minskat med 28,6 procent på tre år. Båda siffrorna ligger i linje med företagets Cradle to Cradle-strategi, som tilldelades DI Prisen 2020.

23:e apr. 2021

Så kommer hälsoframjande arkitektur in i psykiatrin

Ljus, luft, akustik och rummens disponering. Inte minst i psykiatrins nya byggnader används arkitektoniska grepp för att understödja behandlingen.

Ett nytt onlinetema från Troldtekt AB fokuserar på visioner och praxis, möjligheter och fallgropar inom läkande arkitektur.

25:e mar. 2021

Se trender för framtidens badhus

Simning och vattenmotion är populära aktiviteter, oavsett ålder och färdighetsnivå. På många orter i Sverige renoverar man befintliga badhus eller bygger helt nya – med fokus på flexibilitet och hållbarhet.

I ett nytt onlinetema samlar Troldtekt AB kunskap, trender och inspiration för 2021 års badanläggningar.