Den allmännyttiga bostadssektorn gör en grön omställning

29:e jun. 2021

Sverige står inför en renoveringsvåg inom den allmännyttiga bostadssektorn – och den måste vara hållbar. Det finns inspiration att hämta från Danmark, där byggherrar och arkitekter har lång erfarenhet av innovativa, gröna lösningar inom bostadsbyggande. Läs mer i ett nytt online-tema från Troldtekt AB.

Med renoveringar och nybyggnation i miljardklassen kan den allmännyttiga bostadssektorn i Sverige på allvar ta sig an den hållbara agendan. Detta har man stor erfarenhet av i Danmark där den oberoende institutionen Landsbyggefonden ekonomiskt stödjer utveckling och renovering av allmännyttiga bostadsområden. Här är Danmark långt framskridet med innovativa energi- och inomhusklimatlösningar.

Den danska ambassaden i Stockholm har, tillsammans med ambassaden i Finland, initierat ett program för att överbrygga klyftan mellan danska företag och nordiska byggherrar. Fokus ligger på allmännyttiga bostäder och offentliga byggnader som exempelvis skolor.

– Programmet fokuserar på bästa praxis, relevanta produkter och de förhållanden som föreligger i de olika länderna. Danmark har Landsbyggefonden, men Sverige har en annan struktur – dock med acoffentliga stödsystem som påminner om de danska. Därför handlar det om hur vi kan skapa bästa möjliga förutsättningar för nordiska byggherrar. Sedan kan vi visa upp de danska företagen och visa att deras produkter kan göra skillnad, säger Stéphane Barbou des Places, sektorexpert inom byggande och stadsutveckling vid danska ambassaden i Sverige.

Nya passivhus i naturstadsdel

Intervjun med Stéphane Barbou des Places ingår i ett nytt onlinetema från Troldtekt AB som handlar om allmännyttan. Troldtekt är också ett av bolagen i det nybildade rådgivande organ som är en del av ambassadens program. Här ingår också stora danska företag som Danfoss, Rambøll, ROCKWOOL och VELUX.

Temat bjuder även på rapporter från allmännyttiga bostadsprojekt i Danmark där ribban satts högt. Bland annat naturstadsdelen Ringkøbing K i västra Danmark, där Bjerg Arkitektur har ritat 83 nya bostäder enligt passivhusstandard. Bostäderna, som alla har Troldtekts akustiktak, beräknas stå klara hösten 2021.

– Vi har tagit fram en hållbarhetsstrategi där vi arbetar med ljusinsläpp, minskar energiförlusten, integrerar naturen i byggnaden och använder naturmaterial, säger Søren Riis Dietz, arkitekt och en av delägarna i Bjerg Arkitektur.

Läsare av temat kan också följa med till två av Danmarks största städer, Århus och Ålborg, där utsatta bostadsområden just nu genomgår en betydande förvandling. Detta bland annat genom att man etablerar faciliteter som ger alla medborgare från de två städerna anledning att besöka de förändrade stadsdelarna.

Guide: Det är hållbart att undvika brister

I det nya temat påminner Jens Dons, teknisk chef på Danska Byggeskadefonden, om att hitta balansen mellan å ena sidan utvecklingen av nya gröna lösningar och å andra sidan många års dokumenterad erfarenhet av beprövade lösningar som ger få tekniska problem i konstruktionen.

– Det är hållbart att bygga huset en gång och se till att det inte har några brister. Då kan det stå i många år med minimal resursförbrukning för drift och underhåll. Detta ställer stora krav på projekteringen. Rådgivare utsätts för prispress, men det är viktigt med ordentlig rådgivning, så att man inte behöver lösa problemen på byggställningarna och tvingas till förhastade lösningar, säger han bland annat i temaintervjun.

Hållbarhet är ett av områdena i danska Byggskadefondens Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri, som publicerades i slutet av 2020. Guiden listar också ett antal inspirerande exempel från den allmännyttiga bostadssektorn. Bland dem finns flera projekt med Troldtekts akustikplattor, som bara är ett exempel på ett beprövat och opartiskt testat byggmaterial med lång livslängd och ett bevisat hållbart bidrag.

>> Läs hela temat om allmännyttiga bostäder här

FAKTA OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är danskt trä och cement råvarorna i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • 2016 startade Troldtekt det svenska dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk 
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk 

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J

Troldtekt AB
Lagervägen 4A
SE 232 37 Arlöv
www.troldtekt.se 

Ladda ner pressmeddelande

Fakta om Troldtekt