En introduktion till rumsakustik

Troldtekt, Fredericia Furniture

Om akustik

Rumsakustik är en avgörande men ofta förbisedd parameter för om en byggnad är välfungerande. På Troldtekt vill vi få framförallt arkitekter att ägna större uppmärksamhet åt bra akustik i praktiken.

Därför har vi inlett ett samarbete med akustikspecialisten Jan Voetmann, som i broschyren ”Om akustik ‒ Gode toner i arkitekturen” ger en introduktion till rumsakustik under följande rubriker:

Samarbetet mellan Troldtekt och Jan Voetmann grundas i producentens och rådgivarens gemensamma intresse för att öka fokus på akustiken i arkitekturen. Det går nämligen att skapa estetiskt fina lösningar med bra akustik – det gäller bara att rita in akustiken i arkitekturen från början.