Bra akustik med fokus på hållbarhet

Dokumenterad haallbarhet

Cradle to Cradle

Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat på guldnivå.

Certifieringen omfattar all cementbunden träull i naturträ, naturgrå samt standardfärgerna vit 101, grå 202, koksgrå 208 och svart 207. Certifieringen omfattar även brandsäkra Troldtekt A2, Troldtekt agro och Troldtekt baserat på FUTURECEM.

Plattorna godkändes för certifiering bland annat eftersom de inte innehåller några skadliga ämnen och därför kan komposteras och återföras till naturen som jordförbättrare.

Produktlivscykel

Material, tillverkning, transport, användning och återvinning. Under hela produktlivscykeln – från vaggan till vaggan – fokuserar Troldtekt på att minimera miljöpåverkan från sina produkter, och på att optimera resursförbrukning och processer så att produkterna ger mervärde. Det är tanken med produktlivscykeln som ligger till grund för Troldtekts Cradle to Cradle-affärsstrategi.

Råvaror

Produktion

Transport

Användning

Återvinning

 

 

 

 

 

Troldtekt Product Life Cycle

Miljövarudeklaration

Miljövarudeklarationen (EPD) för Troldtekt har upprättats av Dansk Teknologisk Institut (DTI) och tredjepartsverifierats av norska SINTEF Byggforsk/SINTEF Building and Infrastructure. Miljövarudeklarationen har också registrerats hos den norska EPD-stiftelsen (EPD Norge).

Troldtekts miljövarudeklaration är också godkänd och registrerad i det tyska registret för tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer vid ”Institut für Bauen und Umwelt e.V.”.

Troldtekt The Environmental Product Declaration

Bra inomhusklimat

Troldtekt-plattor innehåller inte skadliga material eller potentiella allergener och är certifierade enligt de bästa inomhusklimatkategorierna av Danish Indoor Climate Labelling och i kategori M1 av ”Finnish Indoor Air Association”.

Dessutom är Troldtekt-plattor märkas som allergivänliga produkter av den brittiska organistaion "Allergy UK", klassificeras som "Emissionsarm" av tyska miljöcertifiering "Der Blaue Engel" och miljö bedömas i klass A i Svenska SundaHus Miljödata.

Dokumenterad haallbarhet

Hållbart byggande

LEED, BREEAM och Miljöbyggnad är de tre ledande och frivilliga certifieringssystemen inom hållbart byggande. Ramböllkoncernen har dokumenterat hur Troldtekt kan bidra med poäng för fokusområdena såsom livscykelkostnader, inomhusklimat och material i de tre certifieringssystemen. 

Troldtekt, sustainable building