Naturlig styrka

Troldtekt akustikplattor tål fukt och passar därför mycket bra som akustiktak och väggbeklädnad i t.ex. simhallar

Hållbar akustikbeklädnad för tak och väggar

Troldtekts akustikplattor av cementbunden träull bevarar råvarornas goda egenskaper: cementens hållfasthet och styrka samt träets naturliga andningsförmåga.

Cementbundna träullsplattor är ett robust och hållbart material. Det är härdnings- och bindningsprocessen som förvandlar cementen i plattorna till betong och ger materialet styrka. Träets naturliga egenskaper gör materialet andningsbart och diffusionsöppet. Troldtekt är stabilt att skruva i men ändå lätt att bearbeta och såga.

Tål fukt

Troldtekt akustikplattor kan ta upp och avge fukt och passar därför mycket bra som akustiktak och väggbeklädnad i våtrum som exempelvis badrum och simhallar. Ett Troldtekt akustiktak kan också användas utomhus, till exempel under takutsprång. Materialet kan inte ruttna och utgör ingen grogrund för svamp eller andra mikroorganismer.

Ett material med lång livslängd

Enligt Troldtekts miljövarudeklaration (EPD) har akustikplattorna en livslängd på minst 50 år. Efter att ha tillverkat akustikplattor sedan 1935 är Troldtekts erfarenhet dock att de tekniska egenskaperna bibehålls i minst 75–80 år.

>> Läs mer om Troldtekt akustikplattor

Troldtekt fungerar även i de fuktigaste rummen

Teknologisk Institut har dokumenterat att Troldtekt akustikplattor tål att användas i rum med

  • en fuktbelastning på upp till 98 procent (+/-2 procent)
  • temperaturer på upp till minst 40 grader.

Därmed har Troldtekt uppnått CE-märkningens högsta nivå (D) för vattenbeständighet.

Dokumentationen visar att Troldtekt är ett pålitligt val även för riktigt fuktiga och varma rum som simhallar, duschrum och spaavdelningar.

Teknologisk Institut i Danmark, som är ackrediterat för att dokumentera materialens vattenbeständighet, har
utsatt Troldtekts plattor för extremt hög luftfuktighet. Testet har utförts i enlighet med den europeiska produktstandarden för undertak, EN 13964.

För att uppnå CE-märkningens bästa klass (D) för vattenbeständighet måste akustikplattorna kunna tåla en relativ luftfuktighet (RH) på mer än 95 procent i kombination med en temperatur över 30 grader.

Troldtekt har testats för att tåla en RH på 98 procent (+/- 2 procent) i kombination med en temperatur på 40 grader.

Naturlig styrka
Naturlig styrka

Formstabilt material

Även i fuktiga miljöer är Troldtekt-plattorna formstabila och förblir plana, vilket gör att de inte bågnar med tiden. Teknologisk Institut har dokumenterat att plattornas dimensioner bara ändras med 0,05 promille om luftfuktigheten i ett rum förändras med en procentenhet.

>> Ladda ner dokumentation om fuktstabilitet

Skruvar och profiler är korrosionsskyddade

För montering av akustikplattor i mycket fuktiga miljöer, där man även använder klor, erbjuder Troldtekt speciella strukturskruvar i extra korrosionsskyddat utförande, C5. För exempelvis undertak i simhallar innebär det att det är möjligt att välja ett komplett C60-profilsystem i stål där både profiler och skruvar är C5-klassade.

Skruvarna finns i alla färger, så att de även matchar tak och väggar med målade Troldtekt akustikplattor.

>> Se utbudet av tillbehör

Slagtålighetscertifiering

Troldtekt-plattorna är testade och certifierade för att klara stötar och slag från bollar i enlighet med den tyska standarden ”Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele” (krav och provning av bollskottssäkerhet, DIN 18032, del 3, sporthallar).

Ett brett utbud av konstruktioner med Troldtekt är testade och godkända för användning som vägg och tak i idrottsanläggningar och gym där de utsätts för avsevärd påverkan när till exempel en handboll slår i med hög hastighet.

För ytterligare information om testmetoder och certifikat, kontakta vår lokala återförsäljare. 

>> Ladda ner dokumentation om Troldtekt slagtålighet.

Naturlig styrka

Tak- och väggbeklädnad i sporthallar utsätts för slag och stötar från bollar.

I Tyskland krävs det dokumentation av materialets slagtålighet i enlighet med ”Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele” (krav och provning av bollskottssäkerhet, DIN 18032, del 3, sporthallar). Provningen utförs på ett laboratorium hos Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (FMPA) på Otto-Graf-institutet vid universitetet i Stuttgart. I CE-standarden för nedpendlade undertak, EN 13964, är slagtåligheten också en parameter och de tyska provningarna utförs enligt denna. Enligt EN 13964, annex D, slagtålighet, klassas Troldtekt som klass 1A.

Ett stort antal konstruktioner med Troldtekt akustikplattor har provats vid institutet i Stuttgart och har godkänts som vägg- och innertaksbeklädnader i sporthallar. Detta gäller såväl konstruktioner på glespanel som konstruktioner nedpendlade i C60-profilsystem.

Prüfung der Ballwurfsicherheit DIN 18032, Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele / EN 13964, Annex D, Impact resistance.

Innertaksbeklädnad

En handboll kastas 36 gånger mot provtaket med en hastighet på 16,5 ± 0,8 m/s. Skotten kommer 2×12 gånger ur en vinkel på 60° och 1×12 gånger ur en vinkel på 90°.

Väggbeklädnad

En handboll kastas 54 gånger mot provväggen med en hastighet på 22,5 ± 1,2 m/s. Skotten kommer 2×12 gånger ur en vinkel på 45° och 1×30 gånger ur en vinkel på 90°.