Robust akustikbeklädnad av undertak och väggar

Cementbunden träull från Troldtekt är ett robust och tåligt material. I härdningsprocessen omvandlas cementen i plattorna till betong, vilket ger materialet dess styrka. Träets naturliga egenskaper gör att materialet andas och tillåter diffusion. Troldtekt-plattorna är lämpliga att montera med skruv, och är lätta att kapa och hantera.

Fuktbeständigt
Troldtekt-plattorna kan absorbera och avge fukt, och är därför perfekta som tak- och väggbeklädnad i våtutrymmen, till exempel badrum och simhallar. Troldtekt-plattorna kan även användas utomhus, till exempel under taksprång. Materialet kan inte ruttna och ger ingen grogrund för svamp eller andra mikroorganismer.

Stabil form
Troldtekt-plattorna har extremt stabil form och bibehåller sin planhet, även i de fuktigaste miljöerna. Plattorna blir inte skeva med tiden. Om luftfuktigheten i ett rum ändras en procentenhet, ändras plattans form med endast 0,005 %.

Ladda ner testrapport om fuktdeformation.

 

Troldtekt Tornstad

Slagtålighetscertifiering

Troldtekt-plattorna är testade och certifierade för att klara stötar och slag från bollar i enlighet med den tyska standarden ”Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele” (krav och provning av bollskottssäkerhet, DIN 18032, del 3, sporthallar).

Ett brett utbud av konstruktioner med Troldtekt är testade och godkända för användning som vägg och tak i idrottsanläggningar och gym där de utsätts för avsevärd påverkan när till exempel en handboll slår i med hög hastighet.

För ytterligare information om testmetoder och certifikat, kontakta vår lokala återförsäljare. 

Naturlig styrka
Troldtekt harbooere

Tak- och väggbeklädnad i sporthallar utsätts för slag och stötar från bollar.

I Tyskland krävs det dokumentation av materialets slagtålighet i enlighet med ”Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele” (krav och provning av bollskottssäkerhet, DIN 18032, del 3, sporthallar). Provningen utförs på ett laboratorium hos Forschungs- und Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (FMPA) på Otto-Graf-institutet vid universitetet i Stuttgart. I CE-standarden för nedpendlade undertak, EN 13964, är slagtåligheten också en parameter och de tyska provningarna utförs enligt denna. Enligt EN 13964, annex D, slagtålighet, klassas Troldtekt som klass 1A.

Ett stort antal konstruktioner med Troldtekt akustikplattor har provats vid institutet i Stuttgart och har godkänts som vägg- och innertaksbeklädnader i sporthallar. Detta gäller såväl konstruktioner på glespanel som konstruktioner nedpendlade i C60-profilsystem.

Prüfung der Ballwurfsicherheit DIN 18032, Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele / EN 13964, Annex D, Impact resistance.

Innertaksbeklädnad
En handboll kastas 36 gånger mot provtaket med en hastighet på 16,5 ± 0,8 m/s. Skotten kommer 2×12 gånger ur en vinkel på 60° och 1×12 gånger ur en vinkel på 90°.

Väggbeklädnad
En handboll kastas 54 gånger mot provväggen med en hastighet på 22,5 ± 1,2 m/s. Skotten kommer 2×12 gånger ur en vinkel på 45° och 1×30 gånger ur en vinkel på 90°.