Åtkomstplattor för Troldtekt® akustikplattor

En integrerad Troldtekt åtkomstplatta ger enkel åtkomst till ”dolda funktioner” innanför taket. Åtkomstplattan är integrerad i en Troldtekt-akustikplatta, vilket ger plattan samma utseende som det övriga taket. För att öppna åtkomstplattan trycker du lätt på Troldtekt-akustikplattan under trycklåsen.

Åtkomstplattan finns i fyra olika storlekar: 600 x 1200 mm och 600 x 600 mm, som monteras i ett C60-profilsystem, och 300 x 300 mm och 400 x 400 mm, som monteras via Troldtekt-plattan. 

Download