Optimal ljudupplevelse med högtalare ovanför akustiktaket

Du kan dölja högtalare bakom ditt Troldtekt®-tak

Troldtekt akustikplattor säkerställer god akustik i rummet. Det innebär att även ljudet från högtalare hörs klart och tydligt utan störande efterklang. Och om du döljer högtalarna bakom ditt akustiktak kan du skapa den optimala ljudupplevelsen.

Låt ljudet passera genom taket
Troldtekt akustikplattor har en öppen ytstruktur som är ljudabsorberande, men inte ljudisolerande. Det innebär att ljudvågor från ett tomrum bakom akustikplattorna kan passera genom taket och fördelas jämnt i rummet.

Om du vill dölja ett ljudsystem ovanför ditt Troldtekt-tak krävs det ett nedpendlat akustiktak med plats för platta högtalarpaneler ovanför taket. Därmed syns inte högtalarna, men ljudet hörs klart och tydligt.

Ljud i varje vrå
Med vanliga, synliga högtalarsystem i tak avges ljudet från ett fåtal punkter, vilket brukar ge upplevelsen av att ljudet är starkt nära högtalarna men sedan snabbt avtar, för att knappast vara hörbart på längre avstånd. För en bra ljudupplevelse är det viktigt att ljudet når varje vrå av rummet.

En helt platt högtalarpanel säkerställer en bra spridning av ljudet i rummet och täcker därmed en större yta än en vanlig högtalare. Troldtekt säljer inte högtalarpaneler, men det finns flera olika platta paneler på marknaden.

Så får du en bättre ljudspridning

För en bra ljudupplevelse är det viktigt att högtalarljudet når varje vrå av rummet. Med vanliga högtalarsystem finns det risk för att ljudet fördelas ojämnt i rummet och därför knappast är hörbart på längre avstånd. Det här kanske du känner igen från flygplatsterminaler och tågstationer, där man måste vara nära högtalarna för att höra vad som sägs.

Med platta högtalarpaneler dolda ovanför ditt Troldtekt akustiktak sprids ljudet mycket bättre än med vanliga högtalarlådor. Det gör att ljudsignalen fördelas jämnare över takytan, så att det hörs bra överallt – utan att du behöver skruva upp volymen.

Så dimensionerar du ditt högtalarsystem

För att få en optimal ljudupplevelse är det viktigt att högtalarenheterna och en eventuell subwoofer är korrekt dimensionerade i förhållande till det aktuella rummet.

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när du ska beräkna hur många högtalarpaneler du behöver och var i taket de ska placeras för att ljudtrycket ska bli så jämnt som möjligt.

Låg efterklangstid ger tydligare ljud
Några av de faktorer som påverkar dimensioneringen är:

  • Taluppfattbarhet och ljudtrycksfördelning
  • Rummets geometri, i synnerhet takhöjden
  • Rummets efterklangstid
  • Bakgrundsbrus

God taluppfattbarhet kräver ett bra ljudsystem och en bra rumsakustik med låg efterklangstid.
Ett Troldtekt akustiktak ger optimal ljudabsorption och låg efterklangstid.

Läs mer om akustik och efterklangstid

 

Takhöjden spelar roll
Vid takhöjder på 2,5–8 meter räcker det ofta med en bra högtalarpanel per cirka 30 kvadratmeter för att säkerställa optimal taluppfattbarhet och ljudtrycksfördelning. Vid takhöjder under 2,5 meter eller över 8 meter kan det vara nödvändigt med fler högtalare för att säkerställa en bra ljudtrycksfördelning och optimal taluppfattbarhet.

Ju längre efterklangstiden är, desto färre högtalarpaneler behövs för att säkerställa ett tillräckligt högt ljudtryck – men i gengäld blir taluppfattbarheten sämre i rummet. Om det är viktigt att man kan uppfatta vad som sägs bör efterklangstiden ligga på max 0,6–0,9 sekunder. Troldtekttak har en hög ljudabsorption och bidrar effektivt till att reducera efterklangstiden i rummet.

Tänk på bakgrundsbruset
Om högtalarsystemet ska förmedla information är det extra viktigt att ljudet hörs tydligt genom bakgrundsbruset. Det kan du till exempel uppnå genom att höja volymen så att ljudet överröstar bakgrundsbruset. Alternativt kan du se till att ljudet fördelas jämnt över hela rummet, så att det störande bakgrundsbruset inte lägger sig som en barriär mellan ljudkällan och mottagaren.