Akustisk dimensionering av högtalare

Mått högtalare

För att få en optimal ljudupplevelse i ett rum är det viktigt att högtalarenheter och subwoofers, om sådana finns, dimensioneras korrekt i förhållande till det aktuella rummet.

Dimensionering – högtalare
Flera faktorer påverkar ljudupplevelsen i ett rum och måste beaktas vid beräkningen av antalet och fördelningen av högtalarplattor i taket för att säkerställa ett så enhetligt ljudtryck som möjligt. Troldtekt ger gärna råd om dimensionering av högtalarenheter och utför mätningar för projektörer.

Några av de faktorer som påverkar dimensioneringen är:

  • Taluppfattbarhet och ljudtrycksfördelning
  • Rummets geometri, särskilt takhöjd
  • Rummets efterklangstid
  • Bakgrundsljud


Taluppfattbarhet och
ljudtrycksfördelning

  • En hög taluppfattbarhet kräver ett bra ljudsystem och god rumsakustik med kort efterklangstid.
  • Troldtekt akustiktak säkerställer optimal ljudabsorption och kort efterklangstid i rummet. Dessutom säkerställer NXT-teknik att tal som avges från högtalarplattorna uppfattas klart och tydligt.

Geometri
Med takhöjder mellan 2,5-8 m, skulle det räcka att ha en högtalarplatta per ungefär var 30:e kvm för att säkerställa optimal taluppfattbarhet och bra ljudtrycksfördelning, medan det för takhöjder under 2,5 m kan vara nödvändigt att öka antalet högtalarplattor för att säkerställa god ljudtrycksfördelning.

För takhöjder över 8 m kan det vara nödvändigt att öka antalet högtalarplattor för att säkerställa ett tillräcklig ljudtryck. I situationer med lägre krav för ljudtrycksfördelning eller taluppfattbarhet kan antalet högtalarplattor minskas.

Efterklangstid
Ju längre efterklangstiden i rummet är, desto färre högtalarplattor krävs för att säkerställa ett tillräcklig ljudtryck. Dock kommer en längre efterklangstid att minska taluppfattbarheten i rummet, och du bör därför sträva efter att minska efterklangstiden under 0,6-0,9 sekunder, beroende på typ av arbete. Troldtekt-tak har en hög ljudabsorption och minskar effektivt efterklangstiden i rummet.

Bakgrundsljud
För PA-system i synnerhet är det viktigt att ljudsignalen klart kan särskiljas från bakgrundsljudet. Ett sätt att uppnå detta är att säkerställa ett tillräckligt högt ljudtryck för att dränka bakgrundsljudet. Alternativt kan man se till att ljudet är jämnt fördelat över hela rummet så att störande bakgrundsljud inte fungerar som en barriär mellan ljudkällan och lyssnaren.

Mått subwoofers

Subwoofers säkerställer optimal återgivning av låga basfrekvenser under 200 Hz. För system som är konstruerade för att spela musik är det viktigt att antalet subwoofers är korrekt.

Normalt ska man ha en subwoofer för varje 60-120 kvm. Eftersom riktningsbestämning av låga basfrekvenser är svårt, kan inte kraven på en jämn fördelning av högtalarplattor tillämpas på subwoofers. För PA-system som inte kräver samma basvolym som musiksystem kan antalet subwoofers minskas – eller kanske helt uteslutas.

För takhöjder mellan 2,5-8 m kan det räcka med en högtalarplatta ungefär var 30:e kvm för att säkerställa optimal taluppfattbarhet och bra ljudtrycksfördelning.

Ljudtryck och dB
Ljudtryck är den allmänt använda metoden för mätning av effekten av ljudvolymen. Intervallet som kan uppfattas av det mänskliga örat – från svagt till kraftigt ljudtryck – är enormt, vilket är anledningen till att decibelskalan (dB) allmänt används. 0 dB är den svagaste ljud som kan uppfattas av örat, medan de mest kraftfulla ljuden är på runt 120-130 dB.

Efterklangstid
Efterklangstiden är ett uttryck som anger hur snabbt ett ljud dör ut i ett rum, t.ex. om man klappar händerna. Närmare bestämt är det den tid (i sekunder) som går från slutet av ljudimpulsen tills ljudnivån har sjunkit med 60 dB.

Taluppfattbarhet
Taluppfattbarhet anger hur väl tal uppfattas i ett rum – antingen direkt i rummet med en talare och ett antal lyssnare, eller via ett ljudsystem med en mikrofon, förstärkare och högtalare. Vanligtvis mäts taluppfattbarhet genom att räkna hur många ord som korrekt uppfattas av en text som läses upp av en tydlig talare. Om lyssnarna uppfattar 60 % av orden korrekt i genomsnitt, är taluppfattbarheten 60 % eller 0,6.