Bra ljudupplevelse med Troldtekt®

Troldtekt, Speakers

Högtalare

Inbyggt och dolt i akustikplattorna 
flödar ljudet ut från taket eller väggen. 

Du kan inte se att Troldtekt-högtalarna är inbyggda i taket – men du kan höra det. Med vanliga, synliga högtalarsystem i tak avges ljudet från ett fåtal punkter, vilket brukar ge upplevelsen av att ljudet är starkt nära högtalarna men sedan snabbt avtar, för att knappast vara hörbart på längre avstånd. För att säkerställa bra ljudupplevelser bör man se till att ljudet når varje vrå av rummet.

En Troldtekt-högtalare är en akustikplatta med en specialutvecklad NXT-enhet, d.v.s. en platt högtalare, inbyggd och dold på baksidan. Ljudvågorna passerar genom Troldtekt-plattan och fördelas jämnt i hela rummet. Varje högtalare har över 170 graders ljudspridning, vilket är mer än en konventionell högtalare.

Elegant och diskret ljudupplevelse
Troldtekt-plattorna ger optimal akustik i rummet så att ljudet från högtalarna blir klart och tydligt utan efterklanger, oavsett om plattorna monteras i taket eller på väggen.

Subwoofer
Troldtekt-högtalarna kan användas separat, men optimal ljudkvalitet fås om högtalarna kombineras med en Troldtekt-subwoofer. Den platta Troldtekt-subwoofern – med en höjd på endast 170 mm inklusive kabel – kan användas som fristående enhet, t.ex. under möbler, eller kan döljas innanför taket.

 

Teknik

Troldtekt-högtalarna är integrerade i Troldtekt akustikplattorna så du kommer inte att se högtalarna i taket – men du kommer att höra dem. En Troldtekt-högtalare är en Troldtekt akustikplatta med en speciellt utvecklad NXT-platta som är integrerad och dold i själva Troldtektplattan. En NXT-platta är en komplett platt högtalarenhet som omvandlar elektriska impulser till vibrationer som i sin tur omvandlas till ljudvågor. Ljudvågorna passerar genom Troldtekt-plattan och fördelas jämnt i hela rummet.

God ljudtäckning
För att säkerställa en bra ljudupplevelse bör man se till att ljudet når varje vrå av rummet. Med vanliga, synliga högtalarsystem i tak avges ljudet från ett fåtal punkter, vilket brukar ge upplevelsen av att ljudet är starkt nära högtalarna men sedan snabbt avtar, för att bli svagt i avlägsna hörn. Med andra ord blir ljudet ojämnt fördelat i hela rummet.

Den här situationen är till exempel vanlig i flygplatsterminaler och järnvägsstationer där man måste vara nära till högtalarna för att kunna förstå meddelandena. I ett Troldtekt akustiktak med integrerade högtalare är högtalarplattorna jämnt fördelade över hela takytan, vilket säkerställer ljudsignaler med enhetlig volym i hela rummet.

Traditionella högtalarlådor erbjuder ofta riktningskaraktäristik på cirka 75 grader, medan högtalarplattor i ett Troldtekt akustiktak har riktningskaraktäristik som överstiger 170 grader. Detta säkerställer att ljudsignalen från akustikplattorna är jämnt fördelad över hela takytan och alltid är inom hörhåll. Detta innebär också att ljudtrycket kan vara generellt lägre än i traditionella system där det kan vara nödvändigt att vrida upp volymen mycket högt för att säkerställa att ljudet når varje hörn.

Ljud

Mått

För att få en optimal ljudupplevelse i ett rum är det viktigt att högtalarenheter och subwoofers, om sådana finns, dimensioneras korrekt i förhållande till det aktuella rummet.

 

 

 


 

Montering

Information om montering av Troldtekt-högtalare kan hittas i monteringsanvisningarna nedan.

Troldtekt® högtalare

Monteringsanvisning för Troldtekt® högtalare. Dold, integrerad montering i Troldtekt®-akustiktak