Paustians möbelhus och restaurang

Paustians möbelhus och restaurang från 1987 är Kim Utzons första större byggnad och utgör en milstolpe i användningen av prefabricerade betongelement i dansk arkitektur.

Troldtekt, Paustian Furniture Showroom & Restaurant
Photo: Thomas Mølvig, architect

Projektet kom till i nära samarbete med Jørn Utzon och brodern Jan. Byggherre var Ole Paustian, som drev ett blomstrande företag med möbler och design i Köpenhamn och vill bygga ett hus i hamnen som matchade det exklusiva sortimentet. 

Det 2 000 m2 stora huset kännetecknas av användningen av vitmålad rå betong som huvudsakligen är standardelement, sammansatta i en överraskande kraftfull och poetisk rumslig komposition.

Huvudrummet präglas av höga slanka pelare, som refererar till den danska bokskogen. Den tillhörande restaurangen är mer intim och med åtta djupa fönsternischer, som ger rummet en storslagen, enkel skönhet.