TEC Gymnasium – med fokus på form och struktur

H.C. Ørsted Gymnasium i Lyngby riktar sig till ungdomar som brinner för naturvetenskap. Rent arkitektoniskt lyfts den naturvetenskapliga aspekten fram genom en rationell struktur med runda hörn som gör byggnaden organisk och levande.

Den centrala samlingspunkten på skolan, som är uppkallad efter den danske fysikern och kemisten H.C. Ørsted, går under namnet ”Ørstedet” och utgör en del av det tre våningar höga trapphuset. Både in- och utvändigt präglas byggnaden av den arkitektoniska grundtanken – ett antal kuber med rundade hörn staplade på varandra, vars form och struktur för tankarna till elektromagnetiska spolar.

De rundade hörnen ger dessutom en bra dynamik mellan klassrummen och övriga lokaler, där det finns gott om plats för grupparbeten eller rastaktiviteter. Byggnadens staplade struktur gör också att golvytan blir mindre ju högre upp i huset man kommer, men i gengäld fungerar de stora terrassytorna som en förlängning av undervisningslokalerna.

Bra inomhusklimat är A och O

Formmässigt upplevs byggnaden som väldigt organisk – som om den skulle kunna fortsätta växa – vilket är en fin kontrast till de lodräta aluminiumlamellerna som omger hela fasaden och ger en mer strikt homogenitet. Dessa lameller används även som insynsskydd och invändig fasad i det luftiga atriet med högt i tak. Skolbyggnaden präglas av få, robusta material som skapar sammanhang.

I alla tak sitter Troldtektplattor som bidrar till en god akustik i undervisningsrum, verkstäder och gemensamma utrymmen. Troldtekt ventilation har integrerats i taken, vilket innebär att vissa av akustikplattorna tillför friskluft i rummet utan att det uppstår buller eller drag. Skolans vaktmästare intygar att lokalerna har ett väldigt bra inomhusklimat.