Simhall med ny glans

Den 28 juli 2014 är en dag som invånarna i Münster sent ska glömma. Då upplevde staden nämligen ett skyfall av en kaliber som aldrig tidigare skådats i Tyskland. Även stadshuset i stadsdelen Münster-Kinderhaus drabbades av översvämningarna. Simhallen, som befinner sig inuti byggnadskomplexet, hade också fått sin beskärda del av vattenmängderna.

Troldtekt, Münster-Kinderhaus indoor swimming pool
Photo: Torben Weiß

Inträngande vattenmassor fyllde källarutrymmena ända upp till taket och förstörde all teknik i huset. Omklädningsrummen och bassängerna behövde befrias från slam och rengöras.

Tre år senare strålar simhallen i ny glans. Ingången och omklädningsrummen lämnades till stor del oförändrade under saneringen. Simhallen har däremot fått en helt ny utformning. Den utgörs nu av ett badlandskap med differentierat utseende.

Konceptet som arkitektbyrån Janßen, Bär und Partner utvecklade innehöll inte bara en plan att förnya samtliga teknikområden, yttertaket och fasaden. Några av de viktigaste ombyggnadsåtgärderna var ett helt nytt barnområde med vattenfall och en orm som sprutar vatten, där föräldrarna kan sitta på en långsträckt bänk direkt vid plaskdammen och titta på barnen, samt den nya takterrassen med åtkomst direkt från barnområdet. Men även rutschkanan, som är placerad parallellt med den stora bassängen och avslutas med en ”landningsbana” med LED-belysning, är en riktig hit både bland små och stora badgäster.

Golv, väggar och bänkar – varje detalj har sin egen kakelstorlek och färg. Små, gröna mosaikplattor till de långa bänkarna, olika tvärgående skikt till väggarna och varianter av grått till golvet. De stora fönstren har delvis försetts med gröna rutor, som bildar ett intressant färgspel på de grå golvplattorna när solen skiner.

En annan inredningsdetalj är Troldekt akustikplattor från designserien Troldtekt romb mini som löper som ett band längs väggen. Det handlar om 60 cm breda akustikplattor med CNC-frästa spår som bildar en tredimensionell kub. Den här effekten förstärks dessutom av olika färger. Men Troldtekt romb mini-plattorna i simhallen i Kinderhaus utgör inte bara ett snyggt inslag. Precis som hos alla Troldekt-produkter skapar kombinationen av naturmaterialen trä och cement unika ljudisolerande egenskaper och garanterar en god akustik i simhallen. Materialet har en naturlig hållfasthet och är dessutom mycket lämpligt för fuktiga miljöer.