Intro

Troldtekts produktgenerator ger dig en snabb och bekväm översikt av Troldtekts alla tillgängliga kombinationer.

Tanken med produktgeneratorn är att du klickar dig igenom en serie produktalternativ, och varje gång du gör ett val tonas de alternativ ut som inte kan kombineras med de val du redan har gjort. Om du ångrar ett val klickar du bara på alternativet igen – valet återställs då och alla valbara alternativ aktiveras igen. Du måste välja ett alternativ för alla produktvariabler för att kunna gå vidare till nästa steg, men i vilken ordning du gör det spelar ingen roll.

Om du väljer integrerad belysning och/eller högtalare, visas en översikt över produktalternativen för högtalare och/eller belysning på nästa sida. Här gäller samma princip – för att gå vidare till nästa sida måste du välja ett alternativ för varje produktvariabel.

När du har gjort dina produktval kan du på nästa sida ladda ner monteringsanvisningar med specifika AutoCAD-filer för din valda produktkonfiguration. Som tillval kan du ladda ner en zip-fil med Troldtekts strukturer och alfakartor, samt BIM-objekt i Revit-format.