TEMA: Renovering och omvandling

Byggbranschen står för upp mot 40 procent av världens resurs- och energiförbrukning samt CO2-utsläpp. Det finns stor potential för att nyttja resurserna bättre genom att välja hälsosamma material som har lång livslängd, och genom att omvandla befintliga byggnader till nya ändamål.

Varje gång vi på jorden släpper ut tio ton CO2 i atmosfären kommer mer än ett ton från produktion och hantering av byggmaterial. Knappt tre ton kommer från driften av byggnader. Det finns alltså potential för stora klimatvinster – och ofta även högt arkitektoniskt värde – i att uppgradera och omvandla befintliga byggnader istället för att bygga nytt.

Just omvandling är temat på den här sidan, där du kan läsa mer om begrepp som totalekonomi (LCC) och livscykelanalys (LCA). Se dessutom en rad framgångsrika exempel på omvandlingar där arkitekterna har hittat en lyckad balans mellan ursprungliga detaljer och nya tilltag.

Photo: Darewhan Amin

Næste vill förändra byggbranschens syn på återvunna material

Om du vill se hur ett mer cirkulärt byggande kan se ut ska du hålla ett öga på komplementbebyggelsen. Här demonstrerar det cirkulära design- och byggföretaget Næste hur man kan bygga bodar i stor skala – uteslutande med återvunna byggmaterial och spill från primärbyggsektorn. Potentialen är enorm, säger grundaren Niels Jakubiak Andersen.

 

Photo: Olaf Wiechers, arkitekt

Från företag till bostäder: fem framgångsrika förvandlingar

Det kan både kräva färre resurser och tillföra en hög designfaktor när byggherrar bevarar och renoverar istället för att bygga nytt. Ta en titt på en serie estetiska privatbostäder i Sverige, Danmark, Tyskland och England. Gemensamt för dem är att ägarna har omvandlat tidigare kommersiella byggnader – och kompletterat med Troldtekt akustiklösningar.

Photo: Erik Nord Arkitekter/Ejendomsselskabet Olav de Linde

Olav de Linde: Förnyelse och bevarande går hand i hand

Fastighetsbolaget Olav de Linde är särskilt känt för sin speciella inställning till byggnadsomvandlingar, vilket bland annat har belönats med Bygherreprisen 2023. Läs intervjun med företagets grundare Olav de Linde, som också berättar om kontorshöghuset Mindet i Århus.

 

Fler artiklar på temat renovering och omvandling

Arkitekt bakom Maltfabriken: – För oss handlar det om att ställa sig lite i bakgrunden och istället låta byggnaden tala

Praksis Arkitekter har stått bakom omvandlingen av den gamla maltfabriken i Ebeltoft, som idag fungerar som kulturcentrum och samlingspunkt. Läs om arkitektbyråns tillvägagångssätt och de erfarenheter arkitekterna tog med sig från projektet.

I slutet av livslängden: Så kan Troldtekt akustikplattor ingå i nya kretslopp

Troldtekt arbetar med returmodeller som kan ge akustikplattorna en eller flera extra livscykler.

System för träbetongsrester från både Troldtekts egen produktion och kundernas byggarbetsplatser har etablerats i Danmark. Ambitionen är även att återanvända, återvinna och uppgradera plattor från rivningsprojekt.

Här kan de boende själva välja återvunna material till sina kommande hem

I den nya bostads- och byggemenskapen Sjællandsk Muld har de inflyttande möjlighet att välja återvunnet material och spillmaterial vid uppförandet av sitt hem. Mer makt till de boende ger mer hållbara val, lyder tesen.

Låt byggmaterialen leva vidare efter en omvandling

En betydande del av världens CO2-utsläpp kommer från tillverkning av byggmaterial. Därför finns det stor potential att förlänga materialens livslängd istället för att byta till nya.

Troldtekt akustikplattor har en livslängd på minst 50–80 år – och kan målas utan att de akustiska egenskaperna försämras. Se hur gamla Troldtekt-tak har fått nytt liv efter renovering och omvandling.

Gård från 1700-talet har omvandlats till energieffektiva bostäder

Stenberg i Hudiksvall är en gård där det har bott människor sedan 1700-talet. Nu har den omvandlats till åtta lägenheter som är uppförda enligt passivhusstandarden, där man i imponerande grad har tänkt på energioptimerade lösningar.

Framtidens byggnader måste gå att ta isär

Byggbranschen måste övergå från ett linjärt till ett cirkulärt tänkesätt, där fler material återvinns på högsta möjliga värdenivå. Det säger Kasper Guldager Jensen, grundare av GXN och medlem i danska regeringens rådgivande organ för cirkulär ekonomi.

Livslängd väger tungt vid hållbart byggande

Håller byggmaterialet i 50 år eller måste det bytas ut efter 15? Svaret är avgörande för byggnadens ekonomi och miljöpåverkan.

Referenser

Se fler aktuella teman

Se även våra andra aktuella teman där vi sätter fokus på trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.