God akustik utan skadliga kemikalier

De flesta nordeuropéer tillbringar nästan all sin tid inomhus. Därför är det viktigt att byggnader har ett hälsosamt inomhusklimat.

Vi lever våra liv i byggnader där vi kopplar av, utbildar oss, arbetar, idrottar eller äter ute. En typisk nordeuropeisk människa tillbringar 80-90 procent av sin tid inomhus, så det är viktigt att fokusera på hälsan i den byggda miljön.

Dålig luftkvalitet och akustik kan till exempel påverka produktiviteten på arbetsplatsen – och inlärningen i skolor. Dessutom kan ett ohälsosamt inomhusklimat orsaka sjukdom, allergier och allmänt dåligt välbefinnande.

Troldtekt säkerställer god akustik, som är en viktig del av ett hälsosamt inomhusklimat. Samtidigt är Troldtekt dokumenterat fritt från skadliga ämnen som kan förorena inomhusklimatet. Dessutom kan akustikplattorna både absorbera och avge fukt, vilket kan ge ett bättre upplevt inomhusklimat.