Allmännyttiga bostäder

Hundratusentals allmännyttiga bostäder i Sverige ska renoveras under de kommande åren, och det finns inspiration att hämta från danska projekt.

Här på temasidan kan du läsa intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi.

Inspiration