Bra akustik med Troldtekt®

Bra akustik är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Om akustiken är dålig upplever du ljudet som buller och det är svårt att höra vad som sägs.

Bra akustik är viktigt för din trivsel hemma och på arbetsplatsen, i skolan, förskolan, simhallen, bion eller på teatern. Med andra ord i alla utrymmen där människor vistas tillsammans.

Om akustiken i en lokal är bra eller dålig beror framför allt på lokalens efterklangstid – det vill säga hur lång tid det tar för ett ljud att klinga av i rummet. Om ljudet tar lång tid på sig att klinga av upplevs akustiken som dålig, medan den på motsatt sätt upplevs som bra om ljudet klingar av snabbt.

Hårda och släta ytor som betong och gips ger lång efterklangstid, medan material med öppen ytstruktur – som Troldtekt akustiktak – ger en kort efterklangstid och därmed bra akustik.

Kanske är du också intresserad av