TEMA: Seniorarkitektur

Den demografiska utvecklingen går mot en större andel äldre i befolkningen. Det innebär krav på en mer flexibel arkitektur av hög kvalitet, där seniorer kan bo i många år även om deras behov förändras. Diskreta utformningsåtgärder kan till exempel göra det möjligt att omvandla ett vanligt hem till ett serviceboende.

Här på temasidan kan du läsa om arkitektur för både resursstarka äldre och de som behöver mer vård. Läs även om framgångsrika exempel på äldreboenden som är både trivsamma, snygga och funktionella.

Du kan också läsa om hur Troldtekts akustikplattor kan bidra till att skapa sunda, bekväma och robusta miljöer i äldreboenden – och hur bra akustik kan bli en integrerad del av en snygg design.  

Akustiktak från Troldtekt i vårdbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect / Ejendomsfoto.dk

Därför ökar behovet av bostäder för äldre

De kommande åren blir det betydligt fler äldre i Danmark – och de kommer att leva längre. Men bostadsmarknaden är dåligt rustad för att möta äldres behov. Dyk ner i fakta och läs intervjun med en expert från Danmarks största mäklarbyrå, som ger sin syn på de största utmaningarna. 

 

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Framtidens äldre ställer nya krav på bostaden

Antalet äldre kommer att öka under de kommande decennierna, liksom deras förväntningar och önskemål på bostaden. Ett samarbete mellan pensionsbolaget PFA och OK-Fonden ska möta en del av efterfrågan. I artikeln berättar vd:n för OK-Fonden om hur framtidens arkitektur för äldre skiljer sig från dagens. 

 

Arkitektur för personer med demens måste rymma individens livshistoria

Att tänka nytt om det välbekanta är en av arkitektens viktigaste uppgifter i arbetet med framtidens vårdhem för personer med demens. Här är hemtrevnad och trygghet viktiga ledord, och det handlar om att använda bekanta former och sunda material när man skapar nya hem och miljöer med utrymme för individens livssituation och livshistoria.

 

Referenser med arkitektur för äldre

Se fler aktuella teman

Se også vores andre aktuelle temaer, hvor vi sætter fokus på trends og tendenser inden for akustik, indeklima, arkitektur og bæredygtigt byggeri.