Ett enkelt recept ger robusthet och ökar hållbarheten

Troldtekt plattor av cementbunden träull är tillverkad av råvarorna trä och cement. Så har det varit sedan 1935. Idag är en stor del av vårt sortiment baserat på en koldioxidreducerad cementtyp.

Trä

Träet i Troldtekt är rödgran från lokala skogar. Danskt trä är en förnybar resurs, eftersom det planteras fler träd än vad som avverkas. Trä är dessutom en koldioxidneutral resurs eftersom träet tar upp koldioxid från atmosfären under sin uppväxt och lagrar det tills träet bränns eller ruttnar.

 

Dokumentation för ansvarsfullt skogsbruk

Troldtekt är både FSC®-certifierat (FSC®C115450) och PEFC™-certifierat.

I produktionen av Troldtekt akustikplattor använder vi uteslutande certifierat trä. Allt trä är PEFC-certifierat, medan en del av det även är FSC-certifierat. Det innebär även att alla Troldtekt akustikplattor har en av de två certifieringarna.

Med certifieringarna har vi dokumentation för att skogsbruket tar hänsyn till biologisk mångfald och de människor som arbetar i skogarna, som ska ha bra säkerhetsutrustning och löner enligt kollektivavtal eller motsvarande.

 

Läs mer om FSC-certifierat trä

Läs mer om PEFC-certifierat trä

Cement

Cementen är det som ger Troldtekt akustikplattor deras styrka och brandsäkerhet – utan skadliga kemikalier. Det är fördelar som hittills har varit svåra att uppnå med andra bindemedel. Vi använder två cementtyper från Aalborg Portland, som utvinner råvarorna från den danska marken: den koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEM™ och vit Portlandcement.

Aalborg Portland är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och det europeiska miljöledningssystemet EMAS.


FUTURECEM

FUTURECEM från Aalborg Portland utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. På så sätt kan en stor del av den brända klinkern i cementen ersättas. Resultatet är cement med cirka 30 procent lägre koldioxidavtryck.

Vi ökar kontinuerligt andelen FUTURECEM i våra produkter och har från starten av 2024 helt fasat ut användningen av traditionell grå cement.

Läs mer om FUTURECEM


Traditionell cement

Krita och sand är de centrala råämnena i den klassiska Portland-cementen. Krita utvinns i Aalborg Portlands kritagrop och sand utvinns bland annat vid Hals Barre, där sandsugning bidrar till att hålla Limfjordens segelrännor farbara.

Vi använder endast en vit variant av den traditionella cementen för produktion av Troldtekt-plattor i naturträ.


Undersöker alternativ

Vi undersöker de långsiktiga möjligheterna att helt ersätta cementen med mer hållbara alternativ. Bland annat deltar Troldtekt i ett projekt som undersöker möjligheten att använda ett bindemedel som kallas geopolymer och som produceras av byggavfall.

Akustiklösningar av cementbundna träullsplattor

På vår fabrik i Troldhede i västra Jylland tillverkar vi Troldtekt plattor av cementbunden träull, som används som akustikreglerande tak- och väggbeklädnad.

I Troldtekt akustikserien ingår bland annat produkterna Troldtekt akustikTroldtekt akustik PlusTroldtekt A2, en prisbelönt designserie samt ett brett utbud av tillbehör.

Gemensamt för de olika typerna av Troldtekt är det karakteristiska utseendet och de unika ljudabsorberande egenskaperna.

 

Här kan du se vårt sortiment med akustiklösningar