Vanliga frågor

I vår FAQ-sektion kan du hitta svar på vanliga frågor om Troldtekt akustiktak

Som en allmän regel ska läkten – längsgående såväl som tvärgående – monteras en per 600 mm, vilket motsvarar standardbredden på Troldtekt-plattorna.

Mer information om montering.

Troldtekt har ett maximalt spann på 600 mm, vilket kan översättas till följande antal skruvar per platta:

Plattstorlek 600 x 600 mm: 4 skruvar per platta
Plattstorlek 1200 x 600 mm: 6 skruvar per platta
Plattstorlek 2000 x 600 mm: 10 skruvar per platta
Plattstorlek 2400 x 600 mm: 10 skruvar per platta

Mer information om skruvar.

Ja, alla Troldtekts produkter testas för brandpåverkan enligt EN 13501:
- Brandklassning för Troldtekt-plattor är B-s1,d0.
- Brandklassning för Troldtekt A2-plattor är A2-s1,d0.

Mer information om brandsäkerhet.

Ja, Troldtekt kan användas i våtrum utan problem. Vi har många års erfarenhet av att använda Troldtekt-tak på platser som simhallar, omklädningsrum, badrum och sommarhus med pool.

Cementinnehållet i Troldtekt säkerställer att träullen i plattorna inte skadas av fukt.

Mer information om hållbarhet.

Ja, cementinnehållet i Troldtekt säkerställer att träullen i plattorna inte skadas av fukt.
Därför är Troldtekt mycket lämpligt t.ex. under takkanter och under altantak.

Mer information om hållbarhet.

Om du monterar fuktiga Troldtekt-plattor riskerar du att plattorna drar ihop sig (krymper) när de torkar så att det uppstår mindre krympsprickor. Det är därför viktigt att du följer förvaringsanvisningarna noga.

Om du förvarar plattorna torrt efter mottagandet behöver du enligt vår erfarenhet inte acklimatisera dem.

Om plattorna däremot har förvarats vid hög luftfuktighet kan det vara bra att lägga läkt (träreglar) mellan plattorna och låta dem acklimatisera sig inomhus i cirka 14 dagar före montering.

Du hittar förvaringsanvisningarna här.

Nej, Troldtekt fäller inte damm! Troldtekt har fått inomhusklimatcertifiering i de bästa klasserna i enlighet med den danska inomhusklimatmärkningen (Dansk Indeklima Mærkning). För att erhålla inomhusklimatcertifikatet har Troldtekt-plattorna bland annat testats med avseende på utsläpp av partiklar.

Mer information om inomhusklimat.

Du kan bygga en EI30-konstruktion med minst 25 mm Troldtekt på glespanel och 100 mm mineralull (60 kg/m3) i skivor under förutsättning att mineralullen fästs på varje 300 mm på antingen glespanel eller härdad tråd.

Du kan dessutom göra en EI30-konstruktion med minst 25 mm Troldtekt nedhängt i stålskenor (C60-system) och 2 x 50 mm mineralull (60 kg/m3). Nedersta skiktet mineralull anpassas till bär- och monteringsskenorna, det översta skiktet till upphängningen.

Mer information + ritningar

Vi på Troldtekt AB tipsar gärna om användning av akustiklösningar, monteringssystem, ventilation och brandtekniska frågor. Vi kan också utföra vägledande akustikberäkningar och dela erfarenheter från projekt med Troldtekt akustiklösningar.

Vi åtar oss dock inget juridiskt ansvar gentemot byggherrar, rådgivare eller andra parter i ett byggprojekt – varken i samband med projektering, beräkning eller försäljning av Troldtekt akustiklösningar.

Vi rekommenderar därför att du konsulterar en rådgivare för att bedöma de konkreta lösningarna och konstruktionerna för en specifik byggnad.