Bra akustik med fokus på hållbarhet

Under hela produktcykeln lägger Troldtekt tonvikt inte bara på att minimera miljöpåverkan, utan på att optimera resursförbrukning och processer.

Cradle to Cradle

Certifieringen omfattar all cementbunden träull i naturträ, naturgrå samt standardfärgerna vit 101, grå 202, koksgrå 208 och svart 207. Certifieringen omfattar även brandsäkra Troldtekt A2, Troldtekt agro och Troldtekt baserat på FUTURECEM.

Så bidrar Troldtekt till hållbart byggande

Troldtekt ger ett konkret bidrag vid poängräkning i ett antal ledande certifieringar för hållbart byggande. Läs mer om Troldtekt akustik i hållbart byggande!

Så arbetar Troldtekt med FN:s globala mål

FN-länderna har satt upp 17 gemensamma mål som ska säkerställa hållbar balans inom klimat och ekonomi över hela världen. Troldtekt stödjer naturligtvis alla 17, men vi har valt att fokusera på de fyra mål där vi kan göra störst skillnad.

Troldtekts miljövarudeklaration

Troldtekts miljövarudeklaration - eller EPD (Environmental Products Declaration), som den också kallas - har utvecklats i enlighet med den nya europeiska standarden och baseras på faktiska siffror.

CSR-arbete och CSR-rapportering

Troldtekts CSR-arbete är en dynamisk process som är strategiskt förankrad i företaget. Vi är anslutna till FN:s Global Compact-initiativ och redovisar årligen vårt arbete inom mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och anti-korruption. Läs mer om Troldtekts CSR-arbete här.

Troldtekt erbjuder FSC®-certifierade akustikplattor

Troldtekt är PEFC™- und FSC®-certifierat (FSC®C115450). Som kund kan du själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC-certifierade.

Troldtekt erbjuder PEFC™-certifierade akustikplattor

Troldtekt är PEFC™- und FSC®-certifierat (FSC®C115450). Som kund kan du själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC-certifierade.

Troldtekt ljudabsorbenter - Byggvarudeklaration

Följande avsnitt berättar om de villkor som avgör hur vi uppfattar akustiken i ett rum. Nyckelbegreppet här är efterklangstiden, och följande beskriver hur man mäter efterklangstiden i ett visst rum. Avsnittet beskriver också hur valet av material och förmågan hos materialet att absorbera ljud, starkt påverkar efterklangstiden.

Produktlivscykel

Material, tillverkning, transport, användning och återvinning. Under produktens hela livscykel fokuserar Troldtekt på att optimera resursförbrukning och processer, så att våra akustiklösningar bidrar till att skapa mervärde.

Kanske är du också intresserad av