Struktur och färger

Du har möjlighet att välja ett akustiktak i tre strukturer som ger olika uttryck. Dessutom väljer du själv om taket ska vara en förlängning av naturens färger, klassiskt vitt eller i en mer stämningsfull färg.

Struktur

Träullens bredd avgör den karakteristiska Troldtekt-strukturen. Du kan få Troldtekt i extremt fin, ultrafin och fin struktur.

Extremt fin

0,5 mm träull

Ultrafin

1,0 mm träull

Fin

1,5 mm träull

Färger

Du kan få Troldtekts akustikplattor i två basvarianter:

> naturgrå (FUTURECEM™) som är baserad på cementtypen FUTURECEM

> ljust naturträ baserat på vit cement

Båda basplattorna finns antingen omålade eller målade i standard- eller specialfärger. Alla Troldtekts akustikplattor i naturträ och standardfärger är Cradle to Cradle-certifierade® på guldnivå.Skillnad i CO2-avtryck

De båda basplattorna har samma egenskaper, men plattorna i naturgrått baserat på FUTURECEM har under hela produktens livscykel ett CO2-avtryck som är 38 procent lägre än för Troldtekt naturträ baserat på vit cement.

Naturgrå (FUTURECEM) har också ett CO2-avtryck som under produktens hela livscykel är 26 procent lägre än Troldtekt baserat på traditionell grå cement. Vi har därför valt att fasa ut den traditionella grå cementen så att vi från och med 2024 endast erbjuder naturgrå (FUTURECEM).

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i kulturarkitektur
Photo: Troldtekt line i grå natur (FUTURECEM)
Ljudabsorberande akustikplattor från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Troldetekt line i lys natur

Troldtekt naturgrå (FUTURECEM)

Troldtekt baserat på FUTURECEM är lämplig som basplatta för målning med både ljusa och mörka färger. Väljer du vit 101 (FUTURECEM) kommer du dock att uppleva att den vitmålade plattan får en lite mörkare färgton än om du väljer vit 101 på en basplatta i ljust naturträ.

Om färgvariationer

Omålade Troldtekt-plattor i naturgrått (FUTURECEM) erbjuder vi endast för projektbyggen. De kan variera i färg – både över den enskilda plattan och från platta till platta. Andra byggmaterial, till exempel trägolv, tegel, betongelement och platsgjuten betong, har samma egenskaper. Ofta är den naturliga variationen en viktig estetisk del av det totala arkitektoniska intrycket.

Här kan du se en rad exempel på färgskillnader i projekt med Troldtekts akustiklösningar i naturgrått (FUTURECEM)

Vi rekommenderar omålade plattor i naturgrått (FUTURECEM) om du i ditt projekt vill ha ett uttryck med färgspel och tydliga variationer i plattorna. Vill du däremot ha ett enhetligt uttryck rekommenderar vi målade plattor. Genom att välja färgen clay 210 får du ett enhetligt uttryck med samma varma lyster som naturgrå (FUTURECEM).

Naturgrå (FUTURECEM)

Vit 101 (FUTURECEM)

Grå 202 (FUTURECEM)

Grå 208 (FUTURECEM)

Svart 207 (FUTURECEM)

Clay 210 (FUTURECEM)

Specialfärger (FUTURECEM)

Troldtekt i naturträ

Troldtekt i naturträ har träets varma färg och naturliga färgvariation. Plattorna kan variera i färg – både över den enskilda plattan och från platta till platta, som man också känner till från exempelvis trägolv. Vår erfarenhet är att Troldtekt i naturträ ljusnar en aning med tiden, så att eventuella färgvariationer blir mindre markanta.

Här kan du se en rad exempel på färgskillnader i projekt med Troldtekts akustiklösningar i naturträ.

Om du vill ha dina akustikplattor i en mörk färg rekommenderar vi att du väljer plattor baserade på FUTURECEM.

Natural wood

White 101

Grey 202

Custom colours

Värt att veta om de omålade Troldtekt-plattorna

Som framgår ovan kan framför allt omålade naturgrå Troldtekt-plattor (FUTURECEM) variera i färg – både över den enskilda plattan och mellan olika plattor.

> Träet i Troldtekts akustikplattor är ett naturmaterial och flera faktorer kan påverka träets utseende och egenskaper. En faktor kan vara de förhållanden som trädet har vuxit upp under och det kan också ha betydelse när trädet har fällts.

> Precis som med andra obehandlade och omålade byggprodukter kan du med fördel blanda/fördela Troldtekts akustikplattor vid monteringen så du får en jämn fördelning av färgnyanserna.

Så ingår omålade Troldtekt-plattor i arkitekturen

Bland våra referenser hittar du exempel på att omålade Troldtekt-plattor kan framhäva och förstärka byggnadens arkitektur. De omålade plattorna bidrar till att göra byggnadens ytor mindre enhetliga och skapa ett levande, ärligt uttryck.

Värt att veta om målade Troldtekt-plattor

> Du kan i princip få Troldtekts akustikplattor målade i alla färger. Det är dock viktigt att vara medveten om att nyansen kan variera beroende på vilken basplatta du väljer.

> Färgen vit 101 får till exempel en varmare glöd på basplattor i ljust naturträ. Till Troldtekt målade i svart, grått eller annan mörk färg rekommenderar vi alltid basplattor baserade på cementtypen FUTURECEM. Både för att färgen täcker bättre och för att CO2 -avtrycket är lägre.

> Troldtekt-plattorna sprutmålas med vattenbaserad färg i vår moderna målaranläggning på fabriken i Troldhede. Färgmunstyckena sprutar in färg från tre sidor så att färgen blir jämn och täcker bra.

> Du kan också själv måla ett Troldtekt-tak med en långhårig färgrulle eller med en handspruta. Tänk dock på att Troldtekt-plattornas öppna struktur gör det svårt att få färgen att täcka lika bra som den gör på de sprutmålade plattorna från fabriken.

> För montering av målade Troldtekt-akustikplattor erbjuder vi färgade skruvar som har anpassats efter plattornas färger. Skruvarna finns för målade plattor i både standardfärger och specialfärger.

Så ingår målade Troldtekt-plattor i arkitekturen

Bland våra referenser hittar du exempel på hur målade Troldtekt-plattor kan skapa en stämningsfull look i arkitekturen.

Produktkonfigurator

Med Troldtekts produktkonfigurator får du snabb och enkel överblick över alla tillgängliga artiklar och varianter i sortimentet.

Principen i konfiguratorn är att du klickar dig igenom ett antal val av produktegenskaper och varje gång du gör ett val tonas de egenskaper ut som inte kan kombineras med de val du redan gjort.

När du har gjort dina produktval kan du på nästa sida bland annat ladda ner monteringsanvisningar, tekniskt datablad och specifik AutoCad-fil för den valda produktsammansättningen.