Teman

På Troldtekt fokuserar vi på trender och tendenser i akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

På denna sida har vi sammanställt en lista över de olika teman som vi har publicerat. Lär känna mer om t.ex. akustik i restauranger och innovation inom arkitektur - och läs intervjuer med arkitetker och ledande forskare. 

Mycket nöje!

Seniorarkitektur

Demografin går mot en större andel äldre i befolkningen. Detta kräver en mer flexibel arkitektur av hög kvalitet.

Framtidens hälsosamma skolor

Coronapandemin har slagit hårt mot skolundervisningen och krävt tillfälliga lösningar. Men nya skolor är utformade för att kunna hantera pandemier bättre.

Trä i byggen

Trä är ett sunt naturmaterial som gör positiv skillnad för koldioxidutsläppen. Här på temasidan sätter Troldtekt AB fokus på fördelarna med träbyggen. Läs mer här.

Arkitektur i storstäderna

De största danska städerna omnämns ofta internationellt som några av världens mest sevärda. Följ med på en virtuell arkitekturresa till Köpenhamn och Århus.
Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner

Hållbarhet inom byggbranschen

Här på temasidan kan du läsa om trender och milstolpar inom dokumenterat hållbart byggande. Få en översikt över många av de byggnadscertifieringar som har blivit allt vanligare på senare år – och som gynnar såväl användare och ägare som miljön. Läs också hur Troldtekt bidrar positivt till de olika certifieringarna.

Privatbostäder

Vi tillbringar den största delen av vår tid i hemmet – kanske även en del av arbetstiden. Det är här vi umgås med dem som betyder mest för oss. Det är här vi återhämtar oss, ser barnen växa upp och lever våra liv.
Akustiktak från Troldtekt i kontors- och företagsbyggnad

Design av kontorsbyggnader

Online-möten och att jobba mer hemifrån har blivit det nya normala. En pandemi och bättre tillgång till digitala samarbetsformer ställer nya krav på utformningen av fysiska kontor. Här behövs till exempel fler små mötesrum och zoner än tidigare.
Troldtekt Sticks n Sushi

Restauranger

Visste du att oväsen och musik påverkar hur maten smakar? Och att dålig akustik kan ge sämre betyg i recensioner av maten? Här på temasidan kan du läsa mer om detta.

Allmännyttiga bostäder

Läs intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi.

Hälsofrämjande arkitektur

Arkitektur, design och material kan ha betydelse för behandlingen av kropp och själ. Bland annat spelar ljus, luft och akustik en viktig roll – och även hur rummen disponeras. På den här temasidan kan du läsa om visioner och praxis i arbetet med läkande arkitektur.

Simhallar och friluftsbad

Simning och vattenmotion är populära aktiviteter, oavsett ålder och färdighetsnivå. På många orter i Sverige renoverar man befintliga badhus eller bygger helt nya – med fokus på flexibilitet och hållbarhet. Här på temasidan kan du läsa om arkitektoniska utmaningar och möjligheter vid design av badhus. Du kan också läsa om vilka trender som enligt experterna kommer att forma framtidens badanläggningar.

Design och innovation inom arkitektur

En meningsfull kombination av funktion och design. Samband mellan stadsliv och byggnader. Konst på tak och väggar. Här på temasidan tittar Troldtekt AB med hjälp av experter närmare på begreppet arkitektonisk skönhet. Här kan du bland annat läsa hur estetiken bedöms i en WELL-certifiering för hållbart byggande.

Haelsa och inomhusklimat i byggnader

Läs om materialpass, hälsosamma kontorsbyggnader, inomhusklimat i byggnadscertifieringar – och mycket mer - här på temasidan.

Arkitektur för idrott och rörelse

Skolor designade för rörelse. Inomhusutrymme med parkour och gatufotboll. En idrottsanläggning där elit och rehabilitering samlas under ett tak. 2020 sker idrott och rörelse i nya former och i nya lokaler. Här är det viktigt att arkitekturen är designad för fysisk aktivitet och en hög ljudnivå – men ändå med en känsla för estetiken.

Bättre förskolor

Sveriges barnkullar växer, och fram till år 2026 kommer över 700 nya förskolor att behövas. Här är det viktigt med flexibel arkitektur som tillgodoser barnens olika förmågor och behov. Arbetsmiljön, där akustiken är en del, ska vara bättre än på många av dagens förskolor.

Mörka tak

Arkitektur med svarta material kan skapa en särskild känsla av intimitet och närvaro. Här på temasidan kan du läsa om hur svarta tak och material med tyngd börjar ta plats i inredningen.

Multikulturhus

De senaste åren har en rad nya multikulturhus sett dagens ljus. Både i storstäder och i mindre orter utgör husen informella mötesplatser som samlar invånarna till sportaktiviteter, gemensamma middagar, salsa och mycket mer. Här på temasidan ger både forskare och arkitekter sin syn på de nya multikulturhusen.

Transformation

I Europa står byggnader för 40 procent av material- och energiförbrukningen. Det finns stor potential för att nyttja resurserna bättre genom att välja hälsosamma material som har lång livslängd, och genom att omvandla befintliga byggnader. Här på temasidan kan du läsa om materialåtervinning på högsta möjliga värdenivå, lära dig om två viktiga begrepp inom hållbar byggnad: livslängdskostnad och livscykelanalys och hitta inspiration i lyckada omvandlingsprojekt.