Produkter

Troldtekt® är ljudabsorbenter som säkerställer god akustik i arkitekturen.

Våra akustikplattor består av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror. Det ger ett hälsosamt och starkt material med unika ljudabsorberande egenskaper.  

På denna sida hittar du information om de olika typerna av Troldtekt absorbenter, tillbehör och andra akustiklösningar i Troldtekts sortiment.

Trä och cement

Plattor av cementbunden träull från Troldtekt tillverkas av den helt naturliga råvaran certifierat trä samt cement som utvinns från danska råvaror.

Sortiment

Troldtekt är ljudabsorbenter som säkerställer god akustik i arkitekturen. Våra akustikplattor består av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror.

Struktur och färger

Troldtekt-akustikplattornas karakteristiska struktur bestäms av träullens bredd. Välj mellan extremt fin, ultrafin, fin och grov i flera färger.

Kantprofiler för akustikplattor från Troldtekt®

Troldtekt akustikplattor kan fås med olika kantprofiler för olika installationsbehov och önskemål. Se de många möjligheterna här.

Så monterar du Troldtekt akustikplattor

Troldtekt monteras direkt på glespanel i tak och väggar, eller som undertak på ett skensystem. Här finns videofilmer och anvisningar för installation och underhåll.

Produktegenskaper

Troldtekt akustikpaneler består av naturmaterialen trä och cement som utvinns ur den danska underjorden. Kombinationen av trä och cement skapar Troldtekts unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer god akustik i arkitekturen.

Vanliga frågor

I vår FAQ-sektion kan du hitta svar på vanliga frågor om Troldtekt akustiktak.

Troldtekt baserat på FUTURECEM

FUTURECEM från Aalborg Portland utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. På så sätt kan en stor del av den brända klinkern i cementen ersättas. Resultatet är cement med cirka 30 procent lägre koldioxidavtryck.

Väggbeklädnad för god akustik

Beklädnad av väggar med akustikplattor från Troldtekt är det naturliga valet om du vill kombinera unik design med god akustik. Hitta inspiration här!

Takbeklädnad med flera funktioner

I de flesta rum är taket den största sammanhängande ytan. Därför är det också självklart att reglera akustiken med rätt takbeklädnad. Hitta inspiration här!

Troldtekt i takutsprång utomhus

Vill du skapa en visuell koppling mellan inne och ute? Välj då att installera Troldtekts snygga designlösningar även i husets takutsprång. På så sätt kan ditt invändiga akustiktak föras vidare till ytan ovanför terrassen eller andra övertäckta utomhusmiljöer.