Kantprofiler Troldtekt® akustikplattor

K0

Troldtekt med rak kant

K5

Troldtekt med 5 mm fas

K11

Troldtekt med 11 mm fas

K0-N

Troldtekt med rak kant och spår

K5-N

Troldtekt med 5 mm fas och spår

K11-N

Troldtekt med 11 mm fas och spår

K0-S

Troldtekt med rak kant för synlig profil

K3-S

Troldtekt med 3 mm fas för synlig T-profil

K0-FS

Troldtekt med rak kant och fals för synlig profil

K5-F

Troldtekt med 5 mm fas och fals

K5-FU

Troldtekt med 5 mm fas och fals

K5-FN

Troldtekt med 5 mm fas, fals och spår

K5-FS

Troldtekt med 5 mm fas och fals för synlig profil

K0-U

Troldtekt med raka kanter och 5 mm U-spår