Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Barn och unga