Effektivt brandskydd

Brandegenskaperna hos innertak och väggbeklädnad har avgörande betydelse för hur en brand utvecklas. Vid utrymning av en brinnande byggnad är det viktigt att temperatur, rökkoncentration, värmeutstrålning och andra faktorer inte hindrar personer från att sätta sig i säkerhet eller öka risken för brandmännens ingripandemöjligheter.

Troldtekt-plattorna består av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror. Trä är ett organiskt och antändligt material, men i Troldtekt-plattan omges minsta träfiber av brandsäker cement. Därför har Troldtekt-plattorna låg brännbarhet, med låg värmeavgivning och nästan ingen rökavgivning vid brand. Troldtekt A2, av specialcement, är ett icke-antändligt material.

 

Europeisk CE-märkning

Inom EU är det obligatoriskt att CE-märka produkter som omfattas av en europeisk harmoniserad standard eller ett europeiskt tekniskt godkännande.

Troldtekt är CE-märkt enligt den europeiska standarden för cementbunden träull, EN 13168 – Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade träullsprodukter (WW), samt den europeiska standarden för nedpendlade tak EN 13964.

Läs mer om CE-märkning och EU:s byggproduktförordning (CPR).

Enligt dessa standarder är dessa Troldtekt-produkter testade och klassificerade för brandpåverkan enligt EN 13501:

  • Brandklassning för Troldtekt akustik är B-s1,d0.
  • Brandklassning för Troldtekt design är B-s1,d0.
  • Brandklassning för Troldtekt A2 är A2-s1,d0. 

 

Brandklassning B-s1,d0 och A2-s1,d0

B respektive A2 betecknar den utsträckning i vilken materialet bidrar till brand, d.v.s. det brandtekniska beteendet. Klassificeringen går från A1 (obrännbart, inga organiska och/eller brännbara komponenter) till F. Ett F innebär dock att plattan inte har testats och inte får säljas och användas för takbeklädnad. Den ytterligare klassificering angående rökutveckling varierar från s1 som bäst, till S3 som sämst. Och slutligen, ytterligare klassificering i förhållande till brinnande droppar/partiklar går från d0 som bäst, och ner till d2 som sämst. Tillsammans utgör dessa klassificeringar gällande ”reaktion vid brandpåverkan”.