Hållbart barncenter

Barncentret Rådyret i Støvring är ett lyckat exempel på att man genom ambitioner och samarbete kan uppnå vacker, hållbar och funktionell arkitektur på barnens nivå.

I ett nytt bostadsområde i Støvring söder om Ålborg huserar Rådyret, ett barncenter som också rymmer en förskola. Byggnaden är en länga med en korridor i mitten och ett antal rum och gemensamma utrymmen längs sydsidan.

Konstruktionsmässigt består den av korslimmat massivträ (CLT), och fasaderna har vertikal träbeklädnad. Genom takfönstren flödar ljuset in i mittgången och vidare till de olika rummen och kompletterar ljuset från rummens egna fönster.

Akustiken var högsta prioritet genom hela projektet, och de sneda ytorna och vinklarna i många av rummen är en del av den akustiska konstruktionen. Troldtekts akustikplattor på takytorna bidrar till att uppfylla de höga akustikkraven, samtidigt som plattorna ger ett positivt bidrag i DGNB-certifieringens redovisning.

Hållbarhet som grundtanke från början

Gitte Gylling H. Olesen, DGNB-revisor och Rambølls chefsspecialist på hållbarhet, har varit starkt engagerad i projektet. ”Vi har haft ett väldigt bra och nära samarbete med totalentreprenören och byggherren, vilket gjorde det möjligt att uppnå DGNB-certifiering på guldnivå. Rambøll var rådgivande arkitekt och ingenjör, vilket gjorde att vi blev ett hållbarhetsteam som var en naturlig del av en integrerad designprocess”, säger hon.

För att uppnå certifieringen utgick man från fastställda ekonomiska ramar och valde sedan de mest energieffektiva, deklarerade materialen. Eftersom drift och underhåll av huset är en viktig aspekt av hållbarhet, försökte man också minimera underhållsbehovet och därmed driftkostnaderna.

Fakta

Projekt:
Barncentret Rådyret i Støvring, Danmark
Arkitekt:
Rambøll Arkitektur & Design Ålborg
Byggherre:
Rebild kommun
Troldtekt Produkter
Takbeklädnad:
Troldtekt och Troldtekt Plus akustikplattor
Färg:
Vit 101
Struktur:
Fin (1,5 mm träull)
Kantprofil:
5 mm fas, K5
Montering:
Med Troldtektskruvar
Tillbehör:
Troldtekt inspektionslucka
Text & Foto
Text:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Foto:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt

Certifiering

Barncentret Rådyret har uppnått DGNB-certifiering på guldnivå.