Nya vindar i Næstved hamn

På avstånd ser man en dynamisk och skarp byggnad, som allt eftersom man närmar sig bjuder på överraskningar och vackra detaljer. En byggnad som bjuder in till dialog.

Glasfasader med text, rå betong och luftiga rum. Enkelt och rättframt men långt ifrån tråkigt. Max Bank i Næstved har både fått ett nytt huvudkontor och inlett utvecklingen av Næstved hamn. Byggnaden med sex våningar i glas ut mot hamninloppet har gett både staden och bankens medarbetare nya upplevelser. Juul Frost arkitekter har ritat översiktsplanen för hamninloppets ena sida, där byggandet av Max Bank utgör startskottet för den fortsatta utvecklingen av staden vid vattnet. Juul Frost arkitekter har i kraft av översiktsplanen ingående kunskaper om områdets egenskaper och en medvetenhet om vad som kan framhäva platsens karaktär. Detaljplanens material och mått låg nära den befintliga byggnaden Kanalgården, som byggdes 1882 som fattighus och de senaste åren har fungerat som soppkök. Men arkitekterna har låtit sig inspireras av områdets hamnrelaterade arkitektur och uppdaterat projektet med materialval och uttryck på ett sätt som gör att Max Bank har förnyat Næstveds identitet inifrån.

3 hus i ett
Projektet är ganska otraditionellt ‒ en ny byggnad med sex våningar har kopplats ihop med den historiska byggnaden Kanalgården via en enkel foajébyggnad. Kanalgårdens nya funktion med den mycket stadsnära placeringen gör att huset arkitektoniskt bildar en övergång till ”höghuset” med glasfasader, som vetter mot både gatan och hamnområdet.

Kanalgården har restaurerats med respekt för alla detaljer i fasaderna, och delar av den ena fasaden har nu hamnat inomhus i och med att man har byggt en foajébyggnad i glas i direkt anslutning till Kanalgården. Teglets struktur fungerar bra i det i övrigt luftiga rummet. Vacker rund takbelysning i mellanbyggnaden kompletterar dagsljuset på ett fint sätt och gör taket till en annorlunda yta som man ser från huvudbyggnaden. Max Bank får en reception i mellanbyggnaden vid ingången och kontor både i Kanalgården och i huvudbyggnaden med sex våningar. De sex våningarna är enhetligt inredda med en rygg i betong, där alla installationer och mindre rum är samlade. Till resten av fasaden har man valt betongpelare, där fönsterbanden får löpa fritt. Kontorsvåningarna utgör ett långsträckt rum, som utifrån sett är vinklat på ett spännande och variationsrikt sätt och som gör det enkelt att inreda om man vill skapa mindre rum. Glasutrymmena för möten och kontor skapar ytterligare möjligheter att bilda mindre enheter.

Dynamisk arkitektur med komfort i högsätet
För Juul Frost arkitekter var det viktigt att skapa kontor i behagliga rum med högt i tak och bra komfort på alla plan. Troldtekt har valts som genomgående material i alla tre byggnaderna för att få en mer enhetlig känsla. Samma sak gäller de livfulla golven i högkantsparkett. Tillsammans med det råa betongelementet skapar materialen en enkelhet och robusthet som passar den industriinspirerande byggnaden. För Juul Frost har materialvalet handlat om att närma sig en ursprunglig känsla och råhet med en egen estetik och identitet.

Kreativa lösningar i alla steg
Max Bank är en plats som fortsätter att överraska. Från de tydliga sneda lösningarna till de genomtänkta funktionella lösningarna som kanske inte är lika synliga. Med Troldtekt akustikplattor har man löst flera önskemål om bl.a. ett energiekonomiskt hus och en proportionerlig takhöjd på kontoren. Ljussättningen i alla rummen har varit viktig liksom materialens autenticitet och inneboende estetik, som de råa betongelementen som har en slumpmässighet som ligger helt i tiden.

Höghusets fasad har också en dynamik, som är utöver det vanliga. Kristallformen innebär att ljuset formar byggnadens uttryck som varierar under dagen. Man har inte kunnat sätta upp skyltar så därför föreslog ritkontoret att man istället skulle placera text på glasets baksida med ord från bankvärlden. Man kan inte se texten på avstånd och inte heller i vissa vinklar men plötsligt träder den fram, exempelvis vid ingången. Som ett budskap som uppmanar till nyfikenhet och nya frågor.

Fakta

Projekt:
Max Banks huvudkontor i Næstved, Danmark
Arkitekt:
Juul Frost Arkitekter A/S
Byggherre:
Nordicom
Troldtekt Produkter
Takbeklädnad:
Troldtekt akustikplattor
Färg:
Vitmålat 101
Struktur:
Fin (1,5 mm träull)
Kantprofil:
5 mm fas, K5-FN, monterad med dolda T-skenor
Text & Foto
Text:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt
Foto:
Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt