Målning av Troldtekt®-akustikplattor

När man målar Troldtekt akustikplattor beror processen på om man målar obehandlade naturliga träplattor eller fabriksmålade Troldtekt-plattor. Ännu viktigare är ditt val av färgtyp och färgnyans.

För fabriksmålade Troldtektplattor använder man en Vattenbaserad akrylfärg. Sammansättningen av den nya färgen måste vara kompatibel med befintlig färg. Med andra ord måste det vara av samma kvalitet och typ vad gäller specifikation och lämplighet.

Använd endast färgtyper som har testats för skadliga ämnen. Troldtekt har följande rekommendationer angående de olika plattyperna:

1. Vit färg på fabriksmålade Troldtektplattor
Rekommenderad färgtyp: Vattenbaserad akrylfärg
Täckning: Ca. 350 g/m² i en strykning

2. Andra färger på Troldtekts fabriksmålade plattor
Rekommenderad färgtyp: Vattenbaserad akrylfärg
Täckning: Ca. 350 g/m² i en strykning

Om den nya färgen används för att täcka en kontrastfärg kan det vara nödvändigt att använda mer färg.

3. Vit färg på obehandlade Troldtekt naturträplattor
Rekommenderad färgtyp: Vattenbaserad akrylfärg
Täckning: Ca. 525 g/m² i två strykningar

4. Andra färger på obehandlade Troldtekt naturträplattor
Rekommenderad färgtyp: Vattenbaserad akrylfärg
Täckning: Ca. 525 g/m² i två strykningar

 

Målningsanvisningar

Troldtekt målningsanvisningar

Målningsanvisningar för Troldtekt-akustikplattor

Bättringsfärg

För att bättringsmåla skador rekommenderar vi att du använder Troldtekt bättringsfärg som finns i sprayburkar (400 ml) i standardfärgerna vit 101, grå 202, grå 208 och svart 207. Följande standardfärger finns även i plastflaskor (750 ml): vit 101, grå 202, grå 208 och svart 207.

Dessutom finns specialfärger i plastflaskor (750 ml) i samband med beställning av Troldtekt-plattor målade i samma färg. Om du har kapat Troldtekt-plattor eller skurit en avfasningskant kan du behöva beställa något mer bättringsfärg. Bättringsfärg i 2,5-liters burkar finns i standardfärgerna vit 101, grå 202, grå 208 och svart 207. Vid beställning av Troldtekt-plattor i specialfärger är det möjligt att beställa 2,5-liters burkar med bättringsfärg i samma färg.