C60-profilsystem

Troldtekts C60-profilsystem används för nedpendlade Troldtekt akustiktak som monteras med skruvar eller dolda KN-fästen.

Profilsystemet innehåller ett lager av monteringsprofiler som hålls upp av ett annat lager med bärprofiler. C60-profilerna kan även användas utan bärprofiler – då monteras de i justerbara direktfästen (från 27 mm) eller snabbfästen (27–120 mm).

C60-profilsystem

Troldtekts C60-profilsystem

Troldtekt_C60_Aksonometri_UK

C60-profilsystem med justerbara direktfästen

Troldtekts C60-profilsystem med justerbara direktfästen

Troldtekt_C60_Aksonometri_UK

C60-profilsystem med hängare

Troldtekt, C60-profilsystem nedpendlat i hängare

Troldtekt_C60_Aksonometri_UK

T-profilsystem

I ett demonterbart, nedpendlat tak kan Troldtekt-plattorna monteras i synliga T24- eller T35-profilsystem. En nedpendlad, demonterbar och dold montering kan även skapas med Troldtekts T35-profilsystem.

Troldtekt-plattorna kan installeras i
 T-profilsystemet utan användning av verktyg.

Synligt T35-profilsystem

Troldtekt, synligt T35-profilsystem

Troldtekt_T35_Aksonometri_UK

Dolt T35-profilsystem

Troldtekt, dolt T35-profilsystem

Troldtekt_T35_Aksonometri_UK

T24-profilsystem

Troldtekt, T24 synligt profilsystem

Troldtekt_T24_Aksonometri_UK

Korridorprofilsystem

Troldtekt, dolda korridorprofiler

Troldtekt_Corridor_Aksonometri_UK