Skötsel & underhåll av Troldtekt akustikplattor

Skotsel och underhaal

Skötsel och underhåll

När Troldtekt-taket har monterats kan det vara nödvändigt att dammsuga plattorna för att avlägsna eventuellt byggdamm. Det är lättast att dammsuga plattorna med ett borstmunstycke.

Om det har blivit smutsränder eller fläckar på träplattorna under monteringen kan du avlägsna smutsen genom att torka med en fuktad trasa eller genom att sandpappra lätt med ett finkornigt sandpapper.

Bättringsfärg (spray eller vanlig målarfärg) kan beställas. Färgen har samma nyans (vit 101) som de vita målade plattorna. Kom ihåg att skaka burken ordentligt innan du sprayar!

Troldtekt-plattor kräver normalt inget underhåll. Vi rekommenderar dock att de vid behov rengörs regelbundet, samtidigt som övriga ytor.

Lätt rengöring utförs enklast med en dammsugare med borstmunstycke. Om dammsugning inte ger tillräckligt bra resultat kan plattorna torkas av med en lätt fuktad trasa.

Om du senare vill måla Troldtekt-taket kan du använda en roller med lång lugg eller en handspruta. Vattenbaserad färg försämrar inte plattornas ljudabsorberande egenskaper.

Troldtekt-plattornas livslängd är minst 75 år. Plattorna är av ett robust material som håller även om det utsätts för fukt eller stötar från bollar.

Cementen ger akustikplattorna stabil form och tolerans mot fukt, och träet gör plattorna lätta att hantera och lämpliga för montering med skruv.

Skötsel och underhåll

Anvisningar för skötsel och underhåll efter montering av Troldtekt