CSR-rapport för 2022

Guld i Cradle to Cradle och kraft till att nå nya milstolpar

Troldtekt har nu publicerat sin CSR-rapport med åtgärder och data från 2022, då företaget blev en del av Kingspan-koncernen. Året bjöd bland annat på Cradle to Cradle-guldcertifiering, lansering av koldioxidreducerade akustikplattor och ett lovande projekt med värmeåtervinning i produktionen. 

27.10.2023

Under 2022 fortsatte Troldtekt den positiva utvecklingen inom CSR-området. Efter ett decennium med designkonceptet Cradle to Cradle som strategisk ram avancerade Troldtekt akustiklösningar till Cradle to Cradles guldnivå. Under våren 2022 lanserade vi akustikplattor baserade på den koldioxidreducerade cementtypen FUTURECEM™. Samtidigt fastslog vi att nästan all energi till vår produktion kommer från förnybara källor (97,7 procent).

Årets största milstolpe var dock att Troldtekt fick den globala byggkoncernen Kingspan Group som ny ägare. Med det nya ägarskapet följer tillgång till resurser, kompetens och system som ger kraft att accelerera CSR-arbetet under de kommande åren. Michael Heeager Nystrup, vd för Troldtekt A/S, förklarar: 

Kingspan utvecklar byggmaterial för kommande generationer, och här passar Troldtekt in perfekt. Vi bidrar med en trä- och cementbaserad produkt som förbättrar inomhusklimatet och som är fri från skadliga kemikalier, vilket gör att den kan ingå i en cirkulär ekonomi. Vi vill nu – med Kingspan bakom oss – få ut våra produkter på nya marknader. Det innebär också att vi kommer att lansera en rad utvecklingsåtgärder med utgångspunkt i Cradle to Cradle-principerna och – inte minst – Kingspans hållbarhetsprogram Planet Passionate.  

 

Nya EU-standarder som ramverk

På Troldtekt har vi valt att bygga upp vår CSR-rapport för 2022 med nya EU-standarder som ramverk. Under sommaren 2023 publicerade EU-kommissionen de 12 standarder som företag ska följa framöver när de rapporterar om sina insatser inom områdena Envireonment, Social och Governance (ESG).

- Det kommer att ta några år innan det blir obligatoriskt för ett företag av vår storlek att följa de nya standarderna. Men vi har redan nu valt att bygga upp rapporten enligt de nya standarderna, dock utan att följa alla de datapunkter som kommer att ingå i EU-lagstiftningen, säger Tina Snedker Kristensen, hållbarhets- och kommunikationschef på Troldtekt. 

Nedan kan du se höjdpunkter från Troldtekts CSR-rapport för 2022, som nu har publicerats. För 13:e året i rad laddar vi upp rapporten till FN som en del av Troldtekts anslutning till initiativet FN Global Compact. 

Höjdpunkter från CSR-rapporten

 

Environment: 97,7 procent hållbar energi

2022 var andelen koldioxidneutral energi som förbrukades i vår produktion 97,7 procent. Siffran täcker utsläpp i scope 1 och 2. Elen kommer från vindkraft (inköpt via certifikat), medan värmeenergin kommer från vår egen biomassapanna.

 

Environment: Akustikplattor med minskat koldioxidavtryck

2022 lanserade vi akustikplattor baserade på cementtypen FUTURECEM™. Sett till produktens hela livscykel är plattornas koldioxidavtryck 26 procent lägre än för Troldtekt baserat på grå cement och 38 procent lägre än för Troldtekt baserat på vit cement.

 

Environment: Från cement till geopolymer?

Troldtekt ingår i projektet ReSource som ska avslöja potentialen i så kallad geopolymer som ett möjligt alternativ till cement. Projektet ingick 2022 i Realdanias initiativ ”Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet”.

 

Environment: Vi återvinner värmen

I ett nytt pilotprojekt som stöds av danska Energistyrelsen testar Troldtekt potentialen i att återvinna spillvärmen från våra torkugnar. De första resultaten tyder på en markant minskning av värmeförbrukningen.

 

Social: 50 kollegor på kurs

Under 2022 var omkring 50 timavlönade medarbetare från Troldtekts produktion på en vidareutbildning som gör att de nu kan klara mindre elarbeten.

 

General/governance: Guld i Cradle to Cradle

Våren 2022 trädde Troldtekts första Cradle to Cradle-guldcertifiering i kraft. Avancemanget från silver till guld var främst ett resultat av att vi tog nya färgrecept i bruk i produktionen – efter en längre dialog och ett nära samarbete med vår färgleverantör.

 

Ladda ner Troldtekts CSR-rapport för 2022