Troldtekt skärper fokus på cirkularitet med ny hållbarhetsavdelning

Den danska tillverkaren av Troldtekt® akustikplattor förbereder sig på att ytterligare påskynda hållbarhetsarbetet och ta nästa steg mot cirkulära produkter. Man har rekryterat två profiler från byggbranschen till företagets hållbarhetsavdelning där de kompletterar två erfarna kollegor.     

10.04.2024

Politiker och kunder ökar ständigt sina krav på dokumentation av ESG och byggmaterials klimatavtryck. Troldtekt A/S, som har tillverkat akustikplattor av danskt trä och cement sedan 1935, har under mer än ett decennium arbetat strategiskt med hållbarhetsinitiativ. Nu skärper företaget ytterligare sitt fokus på cirkulära lösningar och dokumentation. Det sker genom att rekrytera fler kompetenser och etablera en dedikerad hållbarhetsavdelning som arbetar över marknaderna – med bas på huvudkontoret söder om Århus.

Två branschprofiler har hämtats till avdelningen: Darma Louise Duus är ny chef för cirkulära lösningar och Pernille Brændstrup Kjær har anställts som hållbarhetsspecialist med fokus på dokumentation.

År 2022 blev vi en del av den globala irländska byggkoncernen Kingspan, som med programmet Planet Passionate har ambitiösa klimatmål som ligger i linje med Troldtekts egen strategi. Vi är nu redo att ytterligare accelerera våra insatser. ”Därför är jag glad över att vi har lyckats attrahera så starka profiler som Darma och Pernille”, säger Tina Snedker Kristensen, hållbarhets- och kommunikationschef på Troldtekt A/S. 

 

Branschen sätter fart

Tina Snedker Kristensen och DGNB-konsult Michael Christensen utgör den sista delen av kvartetten på den nya avdelningen. Som hållbarhets- och kommunikationschef har Tina Snedker Kristensen sedan 2010 spelat en viktig roll i Troldtekts CSR-rapportering. Sedan 2012 har hon varit med och utformat och förverkligat Troldtekts strategi – som bygger på det internationella designkonceptet ”Cradle to Cradle”.

Strategin har gett tydliga resultat: Troldtekt har bland annat ställt om produktionen till förnybar energi, lanserat akustikplattor baserade på CO2-reducerad cement och säkerställt att spillmaterial från produktionen ingår som råvara i cementproduktionen hos Aalborg Portland. Det har bidragit till att Troldtekt har fått utmärkelser som det danska DI-priset 2020 för grön omställning och Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2023.

- Våra åtgärder har fått genklang både i Danmark och på viktiga marknader som Sverige, Norge, Tyskland och England. Där det för bara några år sedan var svårt att prata om hållbarhetsinitiativ, ser vi nu en positiv utveckling med lagstiftare, byggherrar, arkitekter och entreprenörer som på allvar sätter fart på hållbarhetsprogrammen. ”Marknaden är idag mer mogen att ingå samarbeten om cirkulära lösningar”, säger Tina Snedker Kristensen och fortsätter

- Genom att samla vår kompetens i en ny avdelning har vi även i framtiden möjlighet att ligga i framkant för marknadens förväntningar på oss som byggvarutillverkare. Vi har höga ambitioner och ska nu bland annat börja etablera lokala samarbeten så att både byggspillmaterial och uttjänta cementbundna träullsplattor kan återanvändas eller återvinnas på högsta möjliga nivå.

FAKTA: Her er Troldtekts nye bæredygtighedsafdeling

  • Darma Louise Duus er tiltrådt som chef for cirkulære løsninger. Hun er uddannet arkitekt med flere efteruddannelser inden for blandt andet bæredygtighedsledelse. Hun har i en årrække arbejdet med klimaaftryk og cirkulær økonomi hos blandt andet Aarhus Kommune og senest brancheklyngen We Build Denmark.
  • Pernille Brændstrup Kjær er tiltrådt som bæredygtighedsspecialist. Hun er uddannet civilingeniør og DGNB-konsulent med bred erfaring fra byggebranchen. Blandt andet har hun arbejdet med udvikling og dokumentation hos Dovista, Teknologisk Institut og senest HSHansen, hvor hun var Sustainability Manager.
  • Michael Christensen fortsætter som teknisk marketingspecialist. Han er uddannet arkitekt, DGNB-konsulent og Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri – og har været tilknyttet Troldtekt i eksterne og interne funktioner siden 2003. Michael er designeren bag Troldtekts prisvindende designserie, der ligesom de øvrige Troldtekt træbetonprodukter har opnået guldcertificering efter Cradle to Cradle Certified®.
  • Tina Snedker Kristensen er bæredygtigheds- og kommunikationschef, med mange års erfaring fra byggebranchen og har arbejdet hos Troldtekt siden 1998. Siden 2012 har hun været med til at udvikle, optimere og eksekvere Troldtekts strategi, som er baseret på Cradle to Cradle Certified. Tina er desuden jævnligt oplægsholder på både konferencer og uddannelser inden for bæredygtighed.