Troldtekt A/S

Troldtekt anser att akustisk komfort och ett hälsosamt inomhusklimat är viktiga förutsättningar för god byggnadskvalitet. Sedan 1935 tillverkas Troldtekts akustikplattor av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror. Vi designar, utvecklar och tillverkar plattorna i Danmark, av lokala material och under moderna, miljövänliga förhållanden.

2022 blev Troldtekt en del av den irländska koncernen Kingspan Group, som levererar högeffektiva byggmaterial till den globala byggmarknaden.

Intelligenta arkitekturlösningar

Troldtekts vision är att vara trendsättande inom smarta akustiklösningar som har fokus på hållbart inomhusklimat. Därför utvecklar vi kontinuerligt nya specialprodukter för modern arkitektur, i nära samarbete med arkitekter och byggkonsulter.

Hörbar skillnad

Troldtekts akustikplattor är idag en världsledande lösning och ett förstahandsalternativ för att säkerställa hög ljudkvalitet i olika miljöer. Våra plattor täcker tak och väggar i kontor, kommersiella och industriella lokaler och offentliga byggnader som skolor, förskolor, kulturcenter, sporthallar, simhallar, men även privatbostäder. Troldtekt ger hörbar skillnad, inte minst i minimalistisk arkitektur, där användning av hårda, kala ytor gör det svårt att uppnå god akustik.

En koncern med ambitiösa klimatmål

Troldtekt ingår sedan 2022 i den börsnoterade irländska byggkoncernen Kingspan Group, som har verksamhet i över 70 länder. Med programmet Planet Passionate har Kingspan ambitiösa miljömål, som ligger i linje med Troldtekts Cradle to Cradle-strategi. År 2030 ska Kingspan vara ett företag utan avfall till deponi och ha en koldioxidneutral produktion utan nettoutsläpp.

Troldtekt® akustik - en hållbar lösning

Denna video tar dig på en rundtur i Troldtekts produktionsanläggning och visar tillverkningen av de hållbara Troldtekt akustikplattorna – hela vägen från råvara till slutprodukt.

Ledstjärna, mission & vision

Ledstjärna
Ett hållbart inneklimat

Mission
Att skapa och kommunicera kring innovativa akustiklösningar

Vision
Att vara trendsättande inom intelligenta akustiklösningar

 

Troldtekts värderingar

I 2015 beslutade vi i Troldtekt att uppdatera och skärpa vår värderingsgrund. En större grupp anställda deltog i processen, och resultatet blev tre nya värden, som berättar, att vi är:

Innovativa
Vi skapar resultat genom utveckling. Innovationskraft ska säkerställa att Troldtekt är trendsättande inom intelligenta akustiklösningar med fokus på hållbart inomhusklimat.

Trovärdiga
Vi gör vad vi säger och vi håller våra löften. Vi informerar också öppet om våra hållbarhetsmål och -resultat.

Socialt ansvarstagande
Vi agerar ansvarsfullt i alla delar av verksamheten, även i förhållande till miljö, samhälle och anställda. Socialt ansvarstagande är utgångspunkten i vårt strategiska arbete med Cradle to Cradle.

Mer om Troldtekt A/S