Historia

Hammerich
L. Hammerich

Troldtekt A/S – vår historia

Ett företag grundas

Året är 1855 och affärsmannen J. C. Seidelin öppnar dörrarna till Århus första specialbutik för byggmaterial. Butiken J. C. Seidelin ligger på Fredens Torv 12 i centrala Århus och säljer exempelvis tegelsten, takpannor, takskiffer, cement och rör. Företaget är dessutom först med att importera byggmaterial från utlandet direkt till sina lokaler i Danmarks näst största stad.

Seidelins företag går bra och är relativt stort med tidens mått mätt. Mellan 1873 och 1882 ligger årsomsättningen på ca 100 000 kronor, och butikens lager är värt ca 10 000 kronor. Det här ska ses i ljuset av vad pengar var värda då, när till exempel ett halvt kilo smör eller ett tjog ägg kostade ungefär 75 öre. Det var på den tiden...

Men liksom för alla andra stundade nya tider för J. C. Seidelin. 1870 utsågs Seidelin, som betraktades som en skicklig affärsman med hög integritet, till direktör för Aarhus Privatbank – Århus första privatbank, som senare skulle bli Provinsbanken. Under flera år driver han sin bygghandel vid sidan av jobbet som bankdirektör, men 1884 säljer han bygghandeln till Louis Hammerich. Med Hammerich inleds nästa era i företagets historia.

Louis Hammerich
Louis Hammerich as a young man


Ett växande företag

”L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler” blir butikens namn när Louis Hammerich tar över den. Louis Hammerich har just avslutat sin lärlingspraktik hos den välkända affärsmannen Hans Broge, som ger Louis mycket goda vitsord.

När Louis Hammerich tar över verksamheten börjar omsättningen öka kraftigt – under det första året fördubblas den. Men resultatet stiger inte den unga mannen åt huvudet. Det framgår av Louis första årsrapport från 1884. Med prydlig handstil och viss blygsamhet skriver han: ”Jag hade inga kunskaper om den förvärvade verksamheten men hade ändå turen att se omsättningen öka från 70 000 till 120 000 kronor under det första året.”

Företaget fortsätter växa, och för att möta den ökade efterfrågan förvärvar man fastigheten ”Fru Kaspersens Plads” på Grønnegade i Århus. Därmed kan man utöka företagets sortiment med importerade varor. Vid sekelskiftet är företagets omsättning över 300 000 kronor – en lovande start på 1900-talet för den Århusbaserade firman.

Grønnegade
1927 flyttar företaget till nya och större lokaler på Grønnegade. Där finns även ett showroom för att visa upp den tidens nya, moderna byggmaterial.

Ett aktiebolag bildas

L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler ombildas till aktiebolag precis före första världskrigets utbrott. Företaget måste förbereda sig för de utmaningar som väntar byggindustrin.

I början av 1900-talet ökar både efterfrågan och omsättningen för företaget. Den ihållande tillväxten väcker ett allt större intresse av att omvandla företaget till ett aktiebolag. Den 29 september 1911 bildas därför A/S L. Hammerich & Co, med registreringsnummer 645 och ett aktiekapital om 200 000 kronor.

Företaget står rustat att möta de utmaningar som väntar runt hörnet. Första världskriget sätter stopp för importverksamheten och leder till stagnation på byggmarknaden. Råvarupriserna tre- och fyrdubblas, och A/S L. Hammerich & Co upplever kraftigt försämrad omsättning. Å andra sidan uppstår en kraftig boom efter krigets slut.

1920 är omsättningen rekordhöga en miljon kronor, bortsett från det faktum att prisnivån för råvaror mellan 1922 och 1925 endast är en tredjedel av nivån under kriget. 1923 anställs Paul Hammerich, den tredje av Louis Hammerichs sex söner, som chef i företaget efter slutförd ekonomibildning i Danmark och utomlands. Planen är att han ska ta över vd-rollen efter fadern. 1927 utses Paul Hammerich till biträdande vd, en befattning som samverkar med faderns vd-roll. Samma år bygger företaget nya och större kontors- och lagerlokaler på Grønnegade 57–59. Fastigheten på Fredens Torv 12 säljs, och hela företaget flyttar till Grønnegade. Flytten markerar inledningen på ett nytt kapitel för företaget, som nu har funnits i över 70 år.

Troldtekt, Illustration 1936
Fabriken i Troldhede i västra Jylland blir en viktig aktör för lokalbefolkningen, som den här serien från 1936 visar.

Kraftig tillväxt i västra Jylland

Under 1930-talet identifierar A/S L. Hammerich & Co en ny affärsmöjlighet i form av dansk träull och en fabrik i Troldhede i västra Jylland, där det finns både råvaror och arbetskraft.

Louis Hammerich dör 1931 och endast några år därefter dör även sonen Paul, vilket innebär slutet på en era. Men i och med att Aage Filtenborg utnämns till vd inleds ett nytt kapitel i företagets historia. Han har arbetat för A/S L. Hammerich & Co under många år, och det är till stor del hans förtjänst att plattfabriken Troldhede Pladeindustri väcker företagets intresse.

I en omgivning som på 1850-talet mestadels bestod av hedmark och 50 år senare även av gran- och tallplanteringar, utvecklades en modern fabrik för tillverkning av den enda danska träfiberskivan, Danatex, och Troldtekts träullsplattor. A/S Troldhede Pladeindustri ligger i ett område där marken är billig, där det finns gott om arbetskraft och där råmaterialen finns precis utanför dörren. Kombinationen av kvalitet och pris har blivit allt viktigare i kölvattnet av byggbranschens kris i början av 1930-talet – nu efterfrågas bra och prisvärt byggande.

Redan i ett tidigt skede ser A/S L. Hammerich & Co potentialen hos det nya byggmaterialet, som kombinerar styrka, bra isolerförmåga och låg vikt. Inom några år har företaget köp upp fabriken och utökat produktionen. Förvärvet är en extremt positiv händelse för närområdet, inte minst för lokalbefolkningen, som slipper arbetslöshet och i stället kan ta anställning i fabriken, mot en veckolön om 10 kronor.
Utan tvekan stundar nya tider på västra Jyllands hedar. 1936 illustreras de goda nyheterna i en Troldtekt-annons som inte har överträffats sedan dess.

Troldtekt Garderhusar
Troldtekt-soldaten slåss inte bara för Danmark utan även mot köld och värme, fukt och oljud.

De danska pojkarna uppvisar mod under ockupationen

Under perioden 1939–1945 hölls produktionen igång med hjälp av kreativa transportlösningar medan ledningen hos A/S L. Hammerich & Co blundade när motståndsrörelsen ”lånade” företagets fordon.

I slutet av 1930-talet blomstrar verksamheten. Extremt hög efterfrågan på Troldtekt gör att företaget måste utöka sina lokaler med 7 500 kvadratmeters lageryta. Företagets tro på tillväxt och utveckling hämmas inte av den överhängande risken för ett andra världskrig.

Aage Filtenborg driver A/S L. Hammerich & Co när Danmark ockuperas av de tyska nazisterna, och snart börjar företaget känna av de tuffa krigstiderna. På grund av kriget läggs produktionen på is, och den konstanta råvarubristen och de ihållande transportproblem tvingar fram kreativa lösningar. I stället för lastbilar används hästar för att transportera Troldtekt-plattorna från fabriken på heden till närmaste tågstation. När transportproblemen har övervunnits, återupptas produktionen efter ett och ett halvt års uppehåll. Trots de ogynnsamma förhållandena har A/S L. Hammerich & Co en omsättning på 2,6 miljoner kronor 1941.

Under ockupationen är A/S L. Hammerich & Co ett av de jylländska företag som har kopplingar till motståndsrörelsen, och ledningen blundar när något av företagets fordon blir ”stulet”, vilket inträffar ganska ofta. Och när de ”stulna” lastbilarna häpnadsväckande återfinns vid kontoret på Grønnegade är det inte ovanligt att däcken har bytts. Liksom på allt annat under kriget råder det brist på däck, som kunde vara i så dåligt skick att ”tjuven” ibland tvingades stjäla däck eller hela hjul för att kunna slutföra sitt uppdrag.

Troldtekt-platta

Hållbarhet har alltid varit utgångspunkten vid tillverkningen av Troldtekt. Cementen kommer från danskt marklager och träet – då liksom nu – från skogarna i västra Jylland.

Fred och framsteg

För A/S L. Hammerich & Co präglas perioden 1945–1955 av en tillfällig nedgång på den europeiska marknaden. Detta kompenseras dock av tillväxt på hemmamarknaden, och vid 100-årsjubileet 1955 kör företaget på alla cylindrar.

1945 är kriget äntligen över och Danmark drar en gemensam lättnadens suck. Men A/S L. Hammerich & Co måste som företag konstatera att krigsslutet inte är en god affär på ett rent ekonomiskt plan – i och med Tysklands delning förlorar företaget ett antal viktiga återförsäljare. Med stor svårighet hittas nya fabriker i Västtyskland, Portugal och Italien, och man börjar arbetet med att åter befästa sin ställning på marknaden.

Hemma i Danmark präglas efterkrigstiden av snabb tillväxt för företaget. Kriget har skapat ett skriande behov av återuppbyggnad och nya byggprojekt, vilket sätter A/S L. Hammerich & Co i en gynnsam position. Fabriken i Troldhede har råmaterialen alldeles i närheten och det finns gott om arbetskraft. Troldtekts försäljning ökar därför kraftigt under efterkrigsåren. Vid 100-årsjubileet 1955 rapporterar företaget en årsomsättning på ca 8 miljoner kronor. Det är ett imponerande resultat, som förmodligen skulle ha varit bortom Louis Hammerichs vildaste fantasi när han tog över butiken i Århus 1884 och ändrade namnet till L. Hammerich Forretning i Bygningsartikler.

Daugbjergvej 1974
I slutet av 1960-talet anlitades Grafisk Tegnestue, en grafisk byrå i Aarhus, för att designa en ny, enfärgad logotyp – vilket var vad trycktekniken klarade på den tiden. Logotypen blev en kombination av det ursprungliga H:et och en abstrakt takform som, enligt 1960-talets logotypideal, skulle dra betraktarens uppmärksamhet till företagets produkt. Den robusta stilen i dov färg signalerar ett tillförlitligt och stabilt företag 1964.


Byggboom, effektivisering och välgång

Under perioden 1956–1969 upplever den danska ekonomin ett uppsving, och för första gången någonsin är industriexportens värde högre än jordbruksexportens. Troldtekt A/S, som ännu har namnet A/S L. Hammerich & Co, försöker få ut så mycket som möjligt av uppsvinget och undersöker nya sätt att effektivisera tillverkningen genom högre grad av mekanisering och genom att dela in personalstyrkan i specialiserade grupper.

1964 installeras Danmarks första fullt automatiserade system för tillverkning av träullsplattor i Troldhede. I företagets lagerlokaler i hörnet av Vestre Ringgade och Daugbjergvej i Århus, börjar man använda ett pallsystem och gaffeltruckar. Det här är ett stort steg för den som är van att hantera det mesta manuellt. Rationaliseringarna är tidsbesparande och sänker kostnaderna.

Utvecklingen hos A/S L. Hammerich & Co är en del av Danmarks andra industriella revolution, inspirerad av Henry Fords och F. W. Taylors strategier. En sådan strategi är att dela upp arbetsprocesserna och beräkna den optimala arbetsrutinen för varje funktion. Samtidigt ska de enklaste uppgifterna utföras av maskiner. På så sätt kan en fabrik tillverka många fler produkter per tidsenhet och med samma antal personer.

För A/S L. Hammerich & Co innebär utvecklingen att det blir lättare att sälja hela pallar av byggmaterial. Det här ger effekter på omsättningen, som 1964 blir rekordhöga 20 miljoner danska kronor.

Nyt lager Skejby

1974 bygger A/S L. Hammerich & Co ett nytt lager i Skejby.

Tillväxt trots kris

Två oljekriser, valutakaos och inflation präglar den danska ekonomin på 1970-talet. Trots det satsar företaget, som fortfarande heter A/S L. Hammerich & Co, på tillväxt genom att investera i nya lokaler.

1974 flyttas lagret från Vestre Ringgade till en 5 000 kvadratmeters lokal på P. O. Pedersens Vej i Skejby, en liten ort strax norr om Århus. Med det nya lagret – 117 meter långt, 42 meter brett och en investering på totalt 9 miljoner kronor – är företaget rustat för framtiden.

Drama i Troldhede
1970-talet är också ett händelserikt årtionde för produktionsanläggningen i Troldhede. 1974 byggs fabriken ut, samtidigt som företaget förstärker marknadsföringen. Men 1977 bryter en stor brand ut hos A/S Troldhede Pladeindustri, och den gamla delen av fabriken slukas i lågorna – branden var anlagd. Som väl är, är fabriken väl försäkrad, vilket innebär att man snabbt kan återuppta produktionen.

Från grå till vit cement
I slutet av 1970-talet lär sig A/S L. Hammerich & Co att tillverka träullsbaserad vit cement.  Fram till dess hade endast grå cement använts vid tillverkningen, men med den vita cementen blir det möjligt att börja tillverka Troldtekts ljusa naturplattor. Den vita cementen banar också väg för Troldtekt-plattans användning i skolor och andra institutioner, som uppskattar den ljusare nyansen av träullsplattan.

125 års jubilæum
1980 firar A/S L. Hammerich & Co
125 år som företag. Företaget har tillverkat Troldtekt-plattor sedan 1935. 

Marknadsledande position efter omfattande ekonomiska åtgärder

I och med krisen i byggbranschen på 1980-talet ser sig A/S L. Hammerich & Co tvingade att trimma organisationen och sortimentet. Det visar sig vara rätt strategi, och i mitten av årtiondet ligger företaget många steg före konkurrenterna.

Den 9 oktober 1980 firar A/S L. Hammerich & Co 125-årsdagen av företagets grundande. En välbesökt mottagning och personalfest hålls på Hotel Atlantic i Århus. Utvalda plattor säljs till 1855 års priser under resten av oktober månad, som ett sätt att uppmärksamma 125-årsfirandet. Företaget lagerför ännu ett brett utbud av byggvaror utöver Troldtekt – det ska snart komma att ändras.

Effektiv ny strategi
Oljekrisen leder till kris i byggbranschen på 1980-talet, med kraftigt minskad efterfrågan på byggmaterial. Troldtekts ledning agerar resolut: Man slimmar organisationen och börjar leverera enbart till grossister. Samtidigt fasar man ut takpannor, golvplattor och konventionella byggvaror. Man köper in en effektivare torkugn, liksom ett nytt kapnings-, slipnings- och målningssystem. Åtgärderna ger Troldtekt en stark ställning på marknaden.

Asbestproblem och nya material
Under 1980-talet blir det tydligt att takplattor av asbest och karlit är en väldigt dålig idé. Dagstidningen Aarhus Stiftstidende skriver så här 1984: ”Riv ner de fiberspridande karlitplattorna och sätt upp träullsplattor i stället. Det förbättrar inomhusklimatet direkt och alla sjukdomssymtom försvinner.” Artikeln leder till ökad efterfrågan på Troldtekt. Plattorna används i industri- och jordbruksbyggnader, men också i allt högre grad som takbeklädnad i skolor, kontorslokaler och andra institutioner. Troldtekt har därmed ett stort försprång gentemot konkurrenterna när 1990-talet närmar sig med stormsteg.

Fabrikschef og direktør

Teknisk utveckling ger nya framsteg

1990-talet är ett dynamiskt årtionde för A/S L. Hammerich & Co., som företaget då fortfarande heter, med produktionsoptimeringar och nya lösningar, kombinerat med ett starkt fokus på inomhusklimat och miljö.

Initiativen har tydlig inverkan på företaget under millenniets sista årtionde. De generella tekniska förbättringarna i den danska industrin, kombinerat med ökad aktivitet i byggsektorn, har en positiv inverkan på produktionen i Troldhede. Som en följd av det effektiviseras företagets arbetsprocesser och nya maskiner köps in.

Från tunga lyft till lätt maskinarbete
Tack vare de nya maskinerna underlättas personalens timmerhantering, som tidigare innebar många tunga lyft och ohälsosamma arbetsställningar. Hyvelmaskiner som tidigare användes manuellt, styrs nu av maskiner. Och maskinerna har fullt upp med att leverera bra akustik till skolor och industri- och jordbruksbyggnader. L. Hammerich & Co. utvecklar bland annat, i samarbete med Schou Ventilation, akustikplattor med diffus ventilation för djurstallar. Produkten är särskilt utvecklad för att se till att byggnaderna har fullgod ventilation utan att djuren utsätts för drag.

Lämpligt för vardagsrum
1997 blir Troldtekt den första takprodukten att certifieras enligt Dansk Indeklima Mærknings regler för inomhusklimat. Certifieringen är ett intyg på att Troldtekt inte avger farliga partiklar eller gaser, utan bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat. Två år senare tar företaget emot Midtbanks miljöpris och 2 000 kronor för sitt arbete med miljöcertifiering. Dagstidningen Ringkjøbing Amts Dagblad förutspår att företaget med största sannolikhet kommer att fortsätta växa under det nya millenniet, som efterfrågad leverantör till politiskt medvetna konsumenter som vill välja miljövänligt. Tidningen fick rätt.