Cementbundna träullsplattor

Troldtekt® akustikplattor

Troldtekt akustiska tak- och väggplattor består av naturmaterialet trä och cement av danska råvaror.

Kombinationen av trä och cement ger unika ljudabsorberande egenskaper hos Troldtekt-plattorna, som säkerställer bra akustik i alla typer av lokaler.

Materialet har en naturlig elasticitet, klarar fuktiga miljöer och ger ett effektivt brandskydd.

Troldtekt är en naturlig produkt med dokumenterad hållbarhet genom hela livscykeln.

Om Troldtekt produkter

6 bra anledningar

Bra akustik, hälsosamt inomhusklimat, dokumenterad hållbarhet, effektivt brandskydd, naturlig styrka och flexibla designmöjligheter är sex bra anledningar att väjla Troldtekt akustikplattor.

Troldtekt akustikplattor finns tillgängligt i ett stort antal kombinationer som varierar beroende på ytstruktur, kant, monteringssystem, färg, mått och tjocklek.

Våra akustiklösningar ger dig möjlighet att bygga in och dölja till exempel högtalare i Troldtekt-taket. Vi erbjuder också specialdesignad belysning, plattor med tryckta motiv och ett brett program av tillbehör.

Troldtekt är cementbundna träullsplattor gjorda av naturens egna material - trä  (träull) och cement

Naturliga råmaterial

Troldtekt är cementbundna träullsplattor gjorda av den helt naturliga råvaran certifierat trä (träull) samt cement av danska råvaror.

Receptet på Troldtekts akustikplattor är lika enkelt som ändamålsenligt – därför har vi följt det sedan 1935.

Genom att blanda trä och cement skapar vi cementbunden träull, där cementens styrka kombineras med träets naturliga egenskaper. Resultatet är ett hälsosamt material med många naturliga fördelar.

Strukturer och färger

Ytstrukturen på Troldtekt akustikplattor bestäms av bredden på träspånen (träullen).

Troldtekts produkter finns i fyra olika strukturer; extremfin (0,5), ultrafin (1 mm), fin (1,5 mm) och grov (3 mm).

Troldtekt finns som obehandlade och helt naturliga plattor, och som målade plattor. Akustikplattorna består av träull som blandas med antingen vit eller grå cement, och från dessa blandningar tillverkar vi två grundläggande varianter: naturträ och naturgrå.

Målade Troldtektplattor finns i alla färger med RAL/NCS-kod.

Träullsabsorbenter från Troldtekt finns i flera standardfärger och fyra strukturer från extremt fin till grov

Kantprofiler

Genom att välja rätt kantprofiler kan du uppnå den rumsestetik du letar efter.

På den här sidan kan du se de olika kantalternativ som Troldtekt erbjuder.

Troldtekt akustikpaneler finns med olika kantprofiler, som bidrar till att skapa ett visst rumsestetik
Förvaring och acklimatisering av Troldtekt träullsplattor

Förvaring och acklimatisering

Troldtekt är ett rent naturmaterial som består av ca 50 % trä, vilket innebär att plattorna ”strävar efter” att uppnå samma temperatur och fuktighetsnivå som omgivningen.

Därför bör du inte börja montera Troldtekt-plattorna innan byggnaden är helt klar och värmen har slagits på.

Montering

För bästa möjliga resultat är det viktigt att du förvarar Troldtekt-plattor på rätt sätt och att du följer våra monteringsanvisningar vid montering av Troldtekt-taket.

Montering och förvaring av ljudabsorberande undertaksabsorbenter från Troldtekt
Troldtekt akustikplattor är CE-märkt enligt den europeiska produktstandarden för cementbunden träull EN 13168, och enligt standarden för nedpendlade undertak EN 13964

CE-märkning och CPR

Troldtekt är CE-märkt enligt den harmoniserade europeiska produktstandarden för cementbunden träull EN 13168, och enligt standarden för nedpendlade undertak EN 13964. En CE-märkning innebär att den givna byggprodukten kan säljas lagligt och överensstämmer med den produktstandard som märkningen avser.

Tillverkaren ska dokumentera att kraven i standarden är uppfyllda genom: typprovning, dokumenterad produktionskontroll och prestandadeklaration (DoP), samt CE-märkning.

På denna sida kan du läsa mer om CE-märkning, CPR (EU:s byggproduktförordning), DoP (prestandadeklarationer), och EPD (miljövarudeklarationer).

Ljudabsorptionsvärden för konstruktioner med Troldtekt akustikpaneler

Absorptionskoefficient

Hitta absorptionskoefficienter för olika typer av konstruktioner med Troldtekt och Troldtekt Plus-plattor. Medelvärdena presenteras online och du kommer att kunna ladda ner en PDF-fil med detaljerade värden för varje konstruktion. Klicka på en av länkarna nedan.