EI 30-konstruktioner

EI 30-konstruktioner med Troldtekt

Du kan bygga en EI30-konstruktion med minst 25 mm Troldtekt på glespanel och 100 mm stenull (65 kg/m3) i skivor under förutsättning att stenullen fästs på varje 300 mm på antingen glespanel (se ritning 1a) eller härdad tråd (se ritning 1b).

Du kan dessutom göra en EI30-konstruktion med minst 25 mm Troldtekt nedhängt i stålskenor (C60-system) och 2 x 50 mm stenull (65 kg/m3). Nedersta skiktet stenull anpassas till bär- och monteringsskenorna, det översta skiktet till upphängningen (se ritningar 2a och b).

Ritning 1a

EI 30 i förhållande till EN 1364-2

Ritning 1b

EI 30 i förhållande till EN 1364-2

Ritning 2a

EI 30 i förhållande till EN 1364-2

Ritning 2b

EI 30 i förhållande till EN 1364-2