Så mycket minskar efterklangstiden i ett kök/allrum

I ett typiskt kök/allrum, där familjen tillbringar mycket tid, är det lämpligt med en efterklangstid på 0,6–0,8 sekunder.
Exemplet nedan visar efterklangstiden i samma rum med och utan Troldtekt akustiktak. Efterklangstiden minskar från i
genomsnitt 3,22 sekunder till 0,46–0,71 sekunder efter installation av Troldtekt.