Så mycket minskar efterklangstiden med ett nedpendlat undertak från Troldtekt

Exemplet nedan visar efterklangstiden i samma lokal med och utan Troldtekt nedpendlat akustiktak. Efterklangstiden minskar från i genomsnitt 4,69 sekunder till 0,48–0,53 sekunder efter installation av det nedpendlade Troldtekttaket med underliggande mineralull. Den kortare efterklangstiden ger goda möjligheter till både samtal och koncentration.