Byggvarudeklaration

Byggvaru-deklaration

BVD är ett branschgemensamt format för hur information om byggvarors miljöpåverkan ska kommuniceras.

2016 lanserades den nya byggvarudeklarationen som ett resultat av flera års arbete av samverkan i samhällsbyggnadssektorn. Innehållet för en ny byggvarudeklaration i första versionen av eBVD; som helt enkelt står för elektronisk byggvarudeklaration, förvaltas, ägs och lanserades av Föreningen för Byggvarudeklarationer som tog över ansvaret efter Kretsloppsrådet.

Innehållet i deklarationen speglar aktuella krav med obligatorisk information men innehåller också de av branschen överenskomna andra frivilliga fakta.

Läs mer om byggvarudeklaration här >

Download byggvarudeklaration för Troldtekt här >