Cradle to Cradle-roadmap

Troldtekts intresse för Cradle to Cradle tog form när vi började arbeta med produktcertifiering 2011. 2012 uppnådde vi vår första Cradle to Cradle-certifiering. Med tiden blev det tydligt för oss att Cradle to Cradle inte bara är en produktcertifiering, utan att det behövs ett strategiskt tillvägagångssätt för att arbeta seriöst med principerna.

Därför valde vi att basera vår affärsstrategi på Cradle to Cradle-principerna, och offentliggjorde en strategisk färdplan för hur vi ska förbättra oss i de fem kategorierna av Cradle to Cradle-kriterier fram till 2022. Vår färdplan har omsatts i konkreta handlingsplaner, och fungerar som en ambitiös och offentlig plan för vårt arbete med cirkulär ekonomi.

Både mål och resultat ingår i den nuvarande färdplanen, och under 2021 kommer vi att ta fram nya långsiktiga mål som ligger i linje med vår Cradle to Cradle-strategi.

Cradle to Cradle-roadmap