Cradle to Cradle

Så arbetar Troldtekt med Cradle to Cradle

Troldtekts affärsstrategi har sedan 2012 baserats på det hållbara och internationellt erkända Cradle to Cradle-konceptet.

Visionen bakom Cradle to Cradle är en värld där tillverkare utformar sina produkter för en cirkulär ekonomi – alltså att material kan införlivas i nya kretslopp.

Kan ingå i biologiska och tekniska kretslopp

Vår Cradle to Cradle-certifiering är ett dokumenterat bevis på att Troldtekts akustikplattor på ett säkert sätt kan återföras till det biologiska kretsloppet i form av jordförbättrare.

Restpartiklar från tillverkningen av Troldtekt ingår dessutom i det tekniska kretsloppet som råvara i Aalborg Portlands cementproduktion.

Kriterier i fem kategorier

Cradle to Cradle tillämpar fem kategorier av kriterier:

Här nedan kan du läsa mer om vår certifiering och vad vi gör för att uppfylla kriterierna i de fem kategorierna.

Mer om ämnet