Socialt ansvar

Socialt ansvar är ett grundläggande värde för Troldtekt.

Under en rad år har Troldtekt satsat hårt på att förbättra de fysiska förhållandena i och omkring fabriken, som är en stor del av orten Troldhede. Buller och damm är två saker som vi har koncentrerat oss extra mycket på. Om man begränsar bullret och dammet ger det direkta, positiva effekter på medarbetarnas arbetsmiljö men även på närmiljön.

Med en stor produktionsanläggning i närheten av samhällsbebyggelse är det i det närmaste oundvikligt att vissa problem uppstår. Vi har dock en tydlig ambition om att i största möjliga mån begränsa olägenheterna, och vi lägger stor vikt vid att ha en tät dialog med grannarna.

Under de senaste åren har vi spenderat miljonbelopp på att minska mängden damm och buller, bland annat genom att lagra träavfall, askdamm och sågdamm i slutna behållare och tankar – och genom att sätta bullerskydd på motorer och andra komponenter och gå över till tystare teknik (t.ex. elektriska pumpar).

Ansvar för inkludering

Ett annat viktigt led i vårt CSR-arbete är att ta ett medvetet ansvar för att bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Vi har flera gånger haft arbetslösa som provarbetat – och därefter anställt dem i flexjobb.

Vi samarbetar med både Høreforeningen (hörselskadades riksförbund i Danmark) och Castberggård Job- og Udviklingscenter, som arbetar för att fler personer med dövhet och nedsatt hörsel ska komma ut i arbetslivet. Personer med nedsatt hörsel har särskilt stor nytta av god akustik i vardagen – det finns en självklar koppling mellan hörselproblem och Troldtekts akustiklösningar.

2018 anställde vi en döv medarbetare som har en tjänst med samma villkor som kollegorna. Sedan dess har vi haft andra döva kollegor på praktikplatser och projektanställningar.

Plats för framtidens arbetskraft

Utöver vårt fokus på inkludering vill vi också bidra till att utbilda ungdomar, så att de blir väl rustade för att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns ett behov av lärlings- och praktikplatser, och i framtiden kan det bli problem för både oss och andra företag om det saknas arbetskraft med rätt kompetens.

På Troldtekt har vi regelbundet lärlingar och vuxenlärlingar som deltar i produktionen, precis som vi regelbundet har studenter på huvudkontoret.