Vatten

I regionen Vestjylland, där våra akustiklösningar tillverkas, är vatten ingen bristvara. I ett globalt perspektiv är dock vatten en knapp resurs.

Därför vill vi stödja Cradle to Cradle-principerna och FN:s globala mål om en sund förvaltning av vattenresurserna.

På Troldtekt vill vi skydda grundvattnet. Vi valde att installera avloppsseparation på vår tomt i Troldhede redan innan det blev obligatoriskt, så att regnvatten nu leds till en kommunal uppsamlingsbassäng och inte ner i det befintliga avloppsnätet, som kan överbelastas vid kraftigt regn.

När vi startar nya byggprojekt undersöker hur regnvatten kan hanteras optimalt. V löser detta bland annat genom att etablera uppsamlingsbassänger med plantering på fabriksområdet. Vi etablerar till exempel en uppsamlingsbassäng i samband med att en ny lager- och logistikhall byggs. På så sätt bidrar Troldtekt till att skapa bästa möjliga förutsättningar för biologisk mångfald i området.