Troldtekt & CSR-rapportering

På Troldtekt utgår vi från standarden Global Reporting Initiative (GRI G4) när vi rapporterar om vårt CSR-arbete.

Som en del av Troldtekts anslutning till FN:s Global Compact rapporterar vi varje år om våra aktiviteter inom fyra huvudområden:

Urval av väsentliga parametrar
För att öka kvaliteten på vårt CSR-arbete och datainsamlingen baserar vi rapporteringen på metoden i Global Reporting Initiative (GRI G4). GRI G4 innehåller en lång rad parametrar (indikatorer) inom vilka företagen kan välja att rapportera om CSR.

De GRI G4-parametrar som vi väljer att rapportera inom är sådana som är relevanta för Troldtekt. Vi har valt ut parametrarna utifrån en väsentlighetsanalys som utfördes i samarbete med konsultfirman Carve Consulting.

Ska verifieras av tredje part
Vi kommer framöver att löpande omvärdera vår valda struktur och vilka GRI G4-parametrar som är väsentliga för oss. Det ska bland annat ske utifrån en dialog med våra viktigaste intressenter. Vi har även ambitionen på sikt att låta tredje part verifiera den CSR-rapport som vi skickar till FN.

>> Se vår senaste CSR-rapport 

Troldtekts CSR-rapport en av de bästa

För andra året i rad har Troldtekt utsetts till ett av de SMF-företag som är bäst på att rapportera om samhällsansvar.

>> Läs mer om utmärkelsen

CSR-rapporter

CSR-rapport 2021

Troldtekt CSR 2021 SV WEB

CSR-rapport 2020

Troldtekt CSR 2020 SV

CSR-rapport 2019

Troldtekt CSR 2019 Web SV

CSR-rapport 2018

Troldtekt_CSR_2018_SE pdf

CSR-rapport 2017

Troldtekt_CSR_2017_SV pdf

CSR-rapport 2013

Troldtekt CSR report 2013

CSR-rapport 2012

Troldtekt CSR report 2012

CSR-rapport 2011

Troldtekt CSR report 2011

CSR-rapport 2010

Troldtekt CSR report 2010