Troldtekt & mänskliga rättigheter

I och med att Troldtekt anslutit sig till FN:s Global Compact har vi förbundit oss att arbeta för mänskliga rättigheter

På Troldtekt arbetar vi, bland annat genom vår anslutning till FN:s Global Compact, med att främja hållbarhet och CSR inom byggnation och för mänskliga rättigheter.

Uppförandekod
Troldtekts CSR-policy är grunden för våra egna aktiviteter och för medarbetarnas uppförande i det dagliga arbetet. Med hjälp av vår uppförandekod kan vi dessutom vara säkra på att våra produktleverantörer respekterar de mänskliga rättigheterna.

Framöver ska även tjänsteleverantörer, som bland annat utför rengörings- eller avfallshanteringstjänster, omfattas av Troldtekts uppförandekod.

Uppföljning vart fjärde år
Alla leverantörer som har undertecknat vår uppförandekod ska vart fjärde år bekräfta att de fortfarande uppfyller samarbetsavtalet. Det gör de genom att besvara en rad uppföljningsfrågor. Troldtekt kompletterar också med en personlig uppföljning (revision) hos leverantörer där vi anser det berättigat.