Troldtekt och samhaellet

På Troldtekt är vi engagerade i samhället och för en löpande dialog med våra intressenter.

På Troldtekt deltar vi aktivt i samhället runt omkring oss och strävar efter en informell och ärlig dialog med våra närmaste intressenter. I Troldhede där produktionen av Troldtekt äger rum för vi en positiv dialog med grannar och lokalföreningar om projekt som gynnar lokalsamhället.

Antikorruption i CSR-policyn
Troldtekt vill vara en ansvarsfull och transparent verksamhet, och i vår uppförandekod framgår det tydligt att vi tar avstånd från all slags korruption och bestickning. Det gäller både internt i Troldtekts organisation och hos alla leverantörer, samarbetspartner och andra med anknytning till Troldtekt.

Hälsosamma och säkra produkter
Troldtekt har ett omfattande dokumentationsprogram när det gäller våra produkters säkerhet och hälsoeffekter. Våra akustikplattor är inomhusklimatmärkta och har tilldelats Allergy Friendly Product Award.

Dessutom kan vi, tack vare Cradle to Cradle-certifieringen, vara helt säkra på att plattorna inte innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö. Troldtekt omfattas av EU:s byggvaruförordning och våra produkter är CE-märkta.

Naturliga samarbetspartner
På Troldtekt håller vi föredrag, erbjuder akustikrådgivning och ger ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer. Exempel:

  • Hörselskadades riksförbund i Danmark
  • CradlePeople
  • Astma- och allergiförbundet
  • Dansk Akustisk Selskab (Danskt akustiksällskap)
  • Foreningen for Unge Trælastfolk (Föreningen för unga trävaruhandlare).